NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

גיאוגרפיה וסביבת האדם - הכשרת חוקרים ואנשי מקצוע
בתחומי הגיאוגרפיה וסביבית האדם

מגוון תחומי ידע
•גיאוגרפיה היסטורית ומדינית • גיאו-אינפורמטיקה • הסביבה הפיזית • עיר, חברה, סביבה ותכנון

שתי מגמות התמחות
בכל אחת מהמגמות ניתן ללמוד במסלול מחקרי או עיוני
• מגמת גיאוגרפיה - תכנית לימודים אישית בהתאם לתחום העניין
• מגמת סביבה, חברה ותכנון - ערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק, תכנון סביבתי ועוד...

אפשרויות תעסוקה לבוגרים:
◄ מתכנני עיר ואזור ◄ וועדות התכנון המחוזיות ◄ משרדי אדריכלים ומתכננים פרטיים
◄ מפעילי מערכות מיפוי ממוחשב ו–GIS
◄ חוקרים ואנשי שטח במשרד להגנת הסביבה, בשירות המטאורולוגי, מרכז למיפוי ישראל וכד’
◄ ועוד...

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב.


מטרת הלימודים
לימודי התואר השני נועדו לאפשר התמחות בתחומים שונים, תיאורטיים ויישומיים בגיאוגרפיה, תוך התמקדות בהכשרת התלמידים לעיסוק במחקר במסגרת התואר השלישי ולהיקלט בשוק העבודה כאנשי מקצוע בתחומים מגוונים של הגיאוגרפיה וסביבת האדם.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר שני היא אינדיבידואלית. עם זאת, החוג מציע אפשרות להתמקד באחד מתחומי הידע הבאים: גיאוגרפיה היסטורית ומדינית, גיאו-אינפורמטיקה, הסביבה הפיזית ו-עיר, חברה, סביבה ותכנון.

מגמות התמחות
החוג מציע לימודים בשתי מגמות:
◄ מגמת גיאוגרפיה: במגמה זו ניתן לבנות לכל תלמיד תכנית לימודים אישית בהתאם לתחומי התעניינותו. ניתן להתמחות בנושאים כמו גיאוגרפיה חברתית, גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה היסטורית, תכנון ערים ואזורים, גיאוקרטוגרפיה אוטומטית, מערכות מידע גיאוגרפיות (G.I.S.), חישה מרחוק, אקלים וגיאומורפולוגיה.
◄ מגמת סביבה, חברה ותכנון: במגמה זו על התלמיד להשתלב בתכנית לימודים מובנית, החותרת ליצור שפה משותפת ואינטרדיסציפלינרית לנושאי הסביבה. התכנית מתמקדת בהיבטים חברתיים-אנושיים של בעיות הסביבה. התלמידים ילמדו קורסים בנושאים מגוונים כיחסי אדם-סובב, היבטים חברתיים-תרבותיים של הסביבה, מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק, תכנון סביבתי ומדיניות ציבורית.

בכל אחת מהמגמות ניתן ללמוד בשני מסלולים:
א. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר.
ב. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.
נושאי לימוד וקורסים נבחרים
במגמה לגיאוגרפיה כוללים הלימודים שני שלבים: שלב הכשרה ושלב מתקדם בהתאם למסלול הלימודים.
התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון משותפת לחוג לגיאוגרפיה ולחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בפקולטה למדעי החברה. בתוכנית שיעורי חובה, ליבה, מתודולוגיה ופרוייקט יישומי.

מלגות
החוג מעניק מדי שנה לתלמידים מצטיינים מהתואר השני מלגות חד–פעמיות. תלמידים הכותבים תיזה יכולים, בתיאום עם המנחה וזמינות המימון, לקבל מלגת מחיה. ישנן מספר משרות עוזרי הוראה לתלמידים מצטיינים מהתואר השני.

אפשרויות תעסוקה לבוגרים
בוגרי החוג משתלבים בתפקידים רבים במגזר הציבורי והפרטי, כגון:
• מתכנני עיר ואזור במשרדי תכנון ממשלתיים, עירוניים ופרטיים,
• בוועדות התכנון המחוזיות של משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, בקק’ל ובמנהל מקרקעי ישראל,
• במשרדי אדריכלים ומתכננים פרטיים
• מפעילי מערכות מיפוי ממוחשב ו–GIS בשוק הפרטי והציבורי,
• חוקרים ואנשי שטח במשרד להגנת הסביבה, בשירות המטאורולוגי, בלשכות התכנון האזוריות השונות, במרכז למיפוי ישראל, משרד השכון והפנים, במערכת הביטחון
• וכמובן במחקר ובלימוד לקראת תואר דוקטור

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649