NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במדעי היהדות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

תואר שני במדעי היהדות
באוניברסיטת תל אביב!

מטרת הלימודים:
התכנית מזמנת לתלמידיה מפגש בין-תחומי עם מדעי היהדות על ענפיהם השונים: היסטוריה, תרבויות ולשונות, מקרא, מחשבת ישראל ועוד.

מסלולי לימוד:
● מסלול מחקרי ● מסלול עיוני
● לימודים במסלול ישיר לדוקטורט המיועד לתלמידים מצטיינים

תחומי התמחות:
● היהדות כתרבות פרשנית
● היהדות כמפגש בין תרבויות
● יהדות וישראליות: זהות, תרבות וחברה

אפשרויות תעסוקה:
● הוראה
● הדרכה ומחקר

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
תואר שני במדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב


מטרת הלימודים:
תכנית ללימודי תואר שני משולב במדעי היהדות מזמנת לתלמידיה מפגש בין-תחומי עם
מדעי היהדות על ענפיהם השונים: היסטוריה, תרבויות ולשונות, מקרא, מחשבת ישראל וארכיאולוגיה.

מסלולי לימוד:
מסלול א’ — המסלול המחקרי:
לימודי תואר שני בהיקף של 28 שעות לימוד סמסטריאליות (ש’ס) יחד עם עבודת גמר,
מסלול ב’ — המסלול העיוני: לימודי תואר שני בהיקף של 32 ש’ס ללא

עבודת גמר:
התכנית מציעה גם תכנית לימודים במסלול ישיר לדוקטורט המיועד לתלמידים מצטיינים.

משך הלימודים: שנתייםמבנה תכנית הלימודים:
התכנית מציעה שלושה מכלולי לימוד מהם יבחר התלמיד בשני מכלולים - אחד ראשי, שהוא תחום התמחותו של התלמיד, ואחד משני:

היהדות כתרבות פרשנית:
את המכלול הזה מרכיבים קורסים שעניינם התרבות היהודית כאופן של פרשנות כגון ההיסטוריוגרפיה כפרשנות, תורת המוסר הפילוסופית כפרשנות של קודי התנהגות חברתיים, היחס בין האמנות לבין ה’חיים’ כאופן של פרשנות ועוד.

היהדות כמפגש בין תרבויות:
במכלול זה מתמקדים הלימודים סביב עיצובה, התגבשותה והתפתחותה של התרבות היהודית תוך מפגשיה עם התרבויות השכנות או עם התרבויות שבתוכן שכנו קהילות יהודיות.
קורסים במכלול זה מציגים קשרים בין עם ישראל לעמים אחרים ולתרבויותיהם לאורך הדורות, למן תקופת המקרא ועד קרוב לזמננו: קשרי עַם ישראל עם מצרים, אשור ובבל; היהודים והיהדות בעולם ההלניסטי; היהדות והאסלאם; אמנציפציה, אקולטורציה וסימביוזה תרבותית אצל יהודי גרמניה; לשונות יהודים כמפגש בין תרבויות, ועוד.

יהדות וישראליות: זהות, תרבות וחברה:
מכלול זה מתמקד בעיקר במהותה של הישראליות, בהתהוותה וביחסיה עם היהדות.
הלימודים במכלול זה עוסקים בזיקה שבין תרבות ישראל בת ימינו למורשת היהודית, ביחסי ישראל והתפוצות, במעמדה של האמונה הדתית והמסורת היהודית בחברה הישראלית, בסוגיית המדינה היהודית כמדינה דמוקרטית ועוד.

אפשרויות תעסוקה:
● הוראה
● הדרכה ומחקר

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649