NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בעבודה סוציאלית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

תואר שני בעבודה סוציאלית
באוניברסיטת תל אביב!

תואר שני:
עבודה סוציאלית היא מקצוע הדורש למידה מתמשכת, שמבוססת על
מחקר אמפירי ועל התבוננות מתמדת, תכנית התואר השני מיועדת
לאפשר ולקדם למידה זו.

מטרת הלימודים:
תכנית הלימודים לתואר שני מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות
התערבות ובפיתוח ידע מקצועי ובהמשגתו.

מסלולי הלימוד:
• מסלול התערבות מתקדמת בעבודה סוציאלית - עם תיזה וללא תיזה
• מסלול קליני לטיפול בילד ונוער - עם תיזה וללא תיזה
• מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה – עם תיזה וללא תיזה


מלגות:
לרשות ביה"ס עומדות מלגות המוצעות לתלמידים.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.


עבודה סוציאלית
מקצוע העבודה סוציאלית, מעוגן בתפישה של ’האדם בתוך סביבתו’, ועל כן רואה מצוקות של אנשים, משפחות או קהילות, כקשורות ונובעות משילוב של גורמים אישיים ותהליכים חברתיים וכלכליים.
העובדים הסוציאליים פועלים מתוך גישה אינטגרטיבית לבעיות ולפתרונות ונדרשים לידע רב במגוון תחומים ולמיומנויות בהפעלת אסטרטגיות התערבות שונות.
לפיכך, עבודה סוציאלית היא מקצוע הדורש למידה מתמשכת, שמבוססת על מחקר אמפירי ועל התבוננות מתמדת על הפרקטיקה ועל ההקשרים והסביבה בהם היא מיושמת. תכנית התואר השני מיועדת לאפשר ולקדם למידה זו.

מטרת הלימודים
תכנית הלימודים לתואר שני מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות התערבות ובפיתוח ידע מקצועי ובהמשגתו.
בקורסי הידע יש התייחסות למגוון של קבוצות אוכלוסיה, לדוגמה: משפחה, ילדים ונשים. בקורסי ההתערבות מקנים המורים מיומנויות מתקדמות בפרקטיקה רפלקטיבית–ביקורתית, עיצוב מדיניות, התערבות קבוצתית, התערבות זוגית ומשפחתית והתערבות עם ילדים. בנוסף, בתכנית מוצעים קורסים בנושאים שעומדים במרכז הדיון הציבורי.

מסלולי הלימוד
• מסלול התערבות מתקדמת בעבודה סוציאלית - עם תיזה וללא תיזה
• מסלול קליני לטיפול בילד ונוער - עם תיזה וללא תיזה
• מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה – עם תיזה וללא תיזה

מוסמך בעבודה סוציאלית – תוכנית בינלאומית באנגלית
בבית הספר מתקיימת תוכנית בינלאומית בעבודה סוציאלית המתמקדת בהתמודדות עם מצבי לחץ, משבר וטראומה ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה והחברה.
משך הלימודים הינו שנה אחת (שלושה סמסטרים, כולל קיץ). התוכנית ניתנת באנגלית.

מלגות
לרשות ביה’ס עומדות מלגות המוצעות לתלמידים.

אפשרויות תעסוקה
עובדים סוציאליים מועסקים בסקטור הממשלתי והמקומי, במגזר השלישי (שלא למטרות רווח) ובמגזר הפרטי. הם עובדים במחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים, מרפאות קופת חולים, מרפאות פסיכיאטריות, שירותי מבחן לנוער ומבוגרים, פנימיות, בתי ספר, בתי סוהר, בתי אבות, שירותי הגירה וקליטה, מפעלי תעשייה, משרד הביטחון, צבא, ובארגונים חברתיים.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649