NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בלימודי עבודה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מחקר והוראה בניהול משאבי אנוש ושוק העבודה

מטרת הלימודים:
הלימודים לקראת התואר השני בחוג ללימודי עבודה נועדו בראש וראשונה להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות לעריכת מחקרים בתחומי העיסוק של החוג.
מטרה נוספת הינה להכשירם למילוי תפקידים בתחומי יחסי עבודה, ניהול משאבי אנוש ופתוח ארגוני בארגונים. מטרות אלו מוצאות ביטוי במבנה הלימודים בחוג, המורכב משלושה שלבים עיקריים:
◄ בניית תשתית תיאורטית בנושאי הלימוד העיקריים
◄ פיתוח כישורים מתודולוגיים ויכולת שימוש בשיטות מחקר כמותיות, היסטוריות ואיכותניות, שיבואו לכלל ביטוי בעבודות הסמינריוניות ובעבודת הגמר
◄ כתיבת עבודת גמר (תזה)

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
תואר שני בלימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב.


תנאי רישום וקבלה:
◄ רשאים להציג את מועמדותם בעלי תואר ראשון, שציון הגמר שלהם בב’א הוא 80 ומעלה. ציון זה הינו ציון הסף להגשת המועמדות ואינו מבטיח קבלה.
◄ מועמדים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון יצרפו את גיליון הציונים וזכאותם לתואר. מועמדים אשר עדין לומדים בשנת הלימודים הנוכחית לקראת סיום התואר הראשון יירשמו במועד הרגיל וימציאו עם הרשמתם גיליון ציונים המסכם לימודים של חמישה סמסטרים מלאים בציון ממוצע 80 לפחות. יש לצרף אישור החוג או הפקולטה הרלוונטיים שבו יצוין הממוצע המצטבר בחמשת הסמסטרים. מועמד כזה, שקבלתו לחוג אושרה, חייב להמציא אישור זכאות לתואר לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים. מועמד שיתקבל ולא ימציא אישור הזכאות לתואר במועד, קבלתו תבוטל.
◄ מכתב ממזכירות החוג או הפקולטה בה למד המועמד לתואר הראשון, ובו דירוג המועמד בקרב תלמידי השנתון אשר סיימו את התואר. מועמדים אשר עדין לומדים בשנת הלימודים הנוכחית לקראת סיום התואר הראשון יעבירו מכתב ובו דירוגם בשנתון הלומדים בשנת הלימודים האחרונה.
◄ חיבור בהיקף אשר אינו עולה על 1000 מילים בנושא: ’מחקר אותו ארצה לערוך במסגרת לימודי התואר’
◄ מועמד רשאי להגיש מכתבי המלצה אקדמיים (אך לא ממקומות עבודה).

**הדיון במועמדותם של מועמדים שבחרו בחוג ללימודי עבודה בעדיפות שנייה או שלישית ושל מועמדים שנרשמו במועד ההרשמה המאוחר, ייערך רק לאחר קבלת החלטה בעדיפויותיהם הקודמות ובתנאי שיהיו מקומות פנויים בחוג ללימודי עבודה.

**תלמידים מתקבלים לשנת לימודים מסוימת בלבד ומחייבת אותם תכנית הלימודים לשנה בה התקבלו. תלמידים שהתקבלו אך לא ניצלו זכותם באותה שנה, יהיו חייבים לעבור שוב הליכי רישום וקבלה בשנה בה יגישו מחדש את מועמדותם.

מסלולי הלימודים:
עבודת גמר מחקרית (תזה) וקורסים בהיקף של 32-31 ש’ס

מבנה תכנית הלימודים:
◄ התכנית מורכבת משנתיים של לימודים שעיקרה הכשרה מתודולוגית וסדנאות מחקר.
◄ בשנה הראשונה יושם דגש על הקורסים המתודולוגיים. סדנאות המחקר תילמדנה הן בשנה הראשונה והן בשניה.

לימודי עבודה למנהלים:
תכנית לימודים לתואר שני במסלול ללא עבודת גמר
◄ מטרת התכנית: התכנית מיועדת להקנות ידע תיאורטי עדכני וכלים מקצועיים להבנת תהליכים ארגוניים וניהול משאבי אנוש, תוך מענה לצרכים המתפתחים של התחום, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. במסגרת הלימודים יתמחו התלמידים בסוגיות מרכזיות בתחום הארגוני והניהולי, יעמיקו את הידע התיאורטי והמקצועי הקשור לתהליכים המתרחשים בכלל במשק וברמת הארגון בפרט.
◄ משך הלימודים: שלושה סמסטרים: סמסטר א’, סמסטר ב’ ועונת לימודי הקיץ.
◄ היקף הלימודים הוא 39 שעות סמסטריאליות.
◄ דרישות רישום וקבלה: התכנית מיועדת לבעלי תפקידים בכירים בתחומים רלוונטיים בניהול משאבי אנוש ושינוי ארגוני בעלי תואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, בציון גמר ’טוב’ (75) ומעלה. יידרש נסיון מוכח של חמש שנים לפחות.
◄ במקרים מיוחדים תישקל קבלתם ללימודים של מועמדים בעלי ניסיון מעשי כאמור שציון הגמר שלהם נמוך מ-75 אך לא פחות מ-70. מועמדים אלה יתקבלו ללימודים באישורועדת ההוראה של הפקולטה ובמעמד על תנאי (השגת ממוצע ציונים של 80 לפחות בתום סמסטר א’).
◄ המועמדים יתקבלו על פי החלטת וועדת הקבלה של התכנית.
◄ תנאי הלימוד: הלימודים מרוכזים בימי חמישי ושישי.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649