NIRSH-FRONT

אוניברסיטת בר אילן

החוג המשולב למדעי החברה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, 52900

החוג המשולב למדעי החברה
באוניברסיטת בר אילן!

מטרות החוג:
● הקניית מושגי יסוד ותיאוריות בסיסיות בתחומי מדעי החברה.
● שימוש בכלים מדעיים מקובלים ויישומן האמפירי של התיאוריות
בהוויה החברתית הישראלית
● ועוד...

מסלולי הלימוד:
● מסלול הפרט
● מסלול הכלל
● מסלול הלוגיסטיקה
● מסלול ישיר לתואר ראשון ושני בניהול לוגיסטיקה
● מסלול רנטגן

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
החוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן.


לחוג שלוש מטרות עיקריות:
● להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ותיאוריות בסיסיות בתחומים השונים של מדעי החברה.
● שימוש בכלים מדעיים מקובלים ויישומן האמפירי של התיאוריות בהוויה החברתית הישראלית.
● לעודד חשיבה וניתוח בין תחומי (אינטרדיסיפלינרי) של הבעיות הכלכליות, הפוליטיות והחברתיות, כנהוג כיום בלימודי ב.א. בארצות המערביות.

מסלולי הלימוד:
כל המסלולים בחוג נלמדים כמקצוע מורחב בלבד.
מסלול הפרט - נועד להקנות לסטודנטים יכולת להבין ולחקור את תיפקודו של היחיד מתוך ראיה כוללת, ושילוב של מדעים שיש להם קשר ישיר או קרוב לנושא זה. בהתאם לכך המסלול משלב לימודים בתחומי הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה והסוציולוגיה.
מסלול הכלל - נועד להקנות לסטודנט ראיה אינטגרטיבית בהבנה ובחקר תהליכים חברתיים. הלימודים משלבים קורסים בכלכלה, סוציולוגיה, מדעי המדינה וניהול.
מסלול הלוגיסטיקה (ע’ש משפחת לבנת) - נועד להקנות לסטודנטים מבט אינטגרטיבי בהבנת ניהול מערכות לוגיסטיות, תוך הקניית ידע בסיסי בקורסים בכלכלה, ניהול ומדעי החברה הקשורים לתחום זה.
מסלול ישיר לתואר ראשון ושני בניהול לוגיסטיקה (ע’ש משפחת לבנת) – המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים אשר יעמדו בדרישות קבלה הגבוהות מהרף הנדרש עבור כל המועמדים לתואר ראשון במסלול לוגיסטיקה.
מסלול לוגיסטיקה – ’עובדים לומדים’ - תוכנית הלימודים במסלול זה מאפשרת לשלב לימודים לתואר ראשון במקביל לעבודה או לשרות צבאי, במשרה מלאה.
אם הנך מעוניין במסלול זה עליך לציין במפורש בטופס ההרשמה לוגיסטיקה ’עובדים-לומדים’.
מסלול רנטגן - לימודים משולבים במדעי החברה ומדעי החיים לתואר ראשון, לתלמידים הלומדים רנטגנאות והדמיה בבתי הספר לרנטגן.
הלימודים כוללים מגוון קורסים ממסלול מדעי הפרט, מדעי החיים וקורסים רלוונטים במדעים מדוייקים.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת בר אילן


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649