NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרה לעיסוק בתחום באמצעות לימודים אקדמיים המשלבים תיאוריה ופרקטיקה:
◄ קורסים תיאורטיים בתחום העבודה הסוציאלית, בעיות הפרט והחברה ועוד...
◄ קורסים יישומיים בקבוצות קטנות לרכישה ולתרגול מיומנויות
◄ הכשרה מעשית בארגוני רווחה שונים בהדרכת עובדים סוציאליים בעלי ותק וניסיון

אפשרויות תעסוקה לבוגרים:
עובדים סוציאליים מועסקים בסקטור הממשלתי והמקומי, במלכ"רים (מוסדות שלא למטרות רווח) ובמגזר הפרטי.
■ מחלקות לשירותים חברתיים ■ בתי חולים ■ מרפאות פסיכיאטריות ■ בתי ספר ■ בתי סוהר ■ בתי אבות
■ שירותי הגירה וקליטה ■ מפעלי תעשייה ■ צבא ■ ועוד...

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית
המונח ’עבודה סוציאלית’ מציין פעילות מקצועית מאורגנת לפתרון בעיות שבתחום תפקודם החברתי של בני האדם. תכליתה של העבודה הסוציאלית להרבות את המשאבים העומדים לרשות בני–אדם, לשפר את איכותה של פעילות הגומלין ביניהם, להגדיל את שליטתם על תנאי חייהם, להעצים אותם ולאפשר להם תפקוד עצמאי.
עבודה סוציאלית דרושה במיוחד במצבים של משבר, שינוי חברתי מהיר, מגבלות חברתיות וקיפוחים חברתיים ומיועדת להפחית את הפער הקיים בין האדם לבין החברה שבה הוא חי. עובדים סוציאליים מפעילים התערבויות עם כל שכבות האוכלוסייה. הם עובדים עם ילדים, בני נוער, מבוגרים וקשישים. עבודה סוציאלית מתערבת בנושאים שונים כמו ילדים בסיכון, נפגעי נפש, אנשים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות והתפתחותיות, מצבי עוני ומצוקה, אלימות במשפחה ובחברה, מצבי טראומה שכול ואבדן, בעיות בריאות ועוד.
עובדים סוציאליים מפעילים מגוון רחב של שיטות התערבות: התערבות פרטנית, זוגית, משפחתית וקבוצתית. כמו כן עובדים סוציאליים עוסקים בניהול התערבות ובסנגור אישי וחברתי.

מטרת הלימודים
תואר ראשון בעבודה סוציאלית נותן רישוי לעסוק במקצוע העבודה הסוציאלית בישראל (בוגר תואר ראשון בעבודה סוציאלית יכול להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעבוד כאיש מקצוע בשדה). תואר זה מאפשר גם המשך לימודים בתחומים וחוגים מגוונים.

מבנה תכנית הלימודים
תכנית הלימודים לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ בעבודה סוציאלית, מחייבת שלוש שנים של לימודים אקדמיים. הלימודים מלווים בהכשרה מקצועית בשדה – בשירותי רווחה שונים, כולל הדרכה אישית לאורך כל תהליך הלמידה.
הלימודים מתקיימים באופן לימוד חד-חוגי (מורחב), ותכנית הלימודים המקיפה כוללת: מבואות במדעי החברה והרוח, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, שיעורים המתייחסים למדיניות חברתית וחקיקה; ושיעורים בתיאוריות ובשיטות התערבות מקצועית של העבודה הסוציאלית. ידע ומיומנות מוקנים באמצעות שיעורים עיוניים ועל-ידי התנסות מקצועית בשדה ובמעבדה.
תכנית הלימודים בביה’ס לעבודה סוציאלית כוללת קורסים תיאורטיים, קורסים יישומיים והכשרה מעשית:
• הקורסים התיאורטיים הינם בתחום העבודה הסוציאלית, החברה הישראלית, המדיניות ובעיות הפרט והחברה.
• הקורסים היישומיים הינם בתחום שיטות ההתערבות עם לקוחות, ובהם רוכשים מיומנויות ומתרגלים מיומנויות אלו
בקבוצות קטנות.
• הכשרה מעשית - במהלך הלימודים לתואר ראשון, משולבים התלמידים בהכשרה מעשית, המתבצעת יום בשבוע בשנה הראשונה (בסמסטר ב) ויומיים בשבוע לאורך כל השנה בשנה השנייה והשלישית. הכשרה זו נעשית בארגוני רווחה שונים והיא מלווה בהדרכה של עובדים סוציאליים בעלי ותק וניסיון בהדרכה. הלמידה בשדה מאפשרת ליישם בצורה מבוקרת את הנלמד באוניברסיטה מתוך גישה ביקורתית.

מלגות
מענקי הצטיינות לבעלי ציוני קבלה גבוהים

אפשרויות תעסוקה
עובדים סוציאליים מועסקים בסקטור הממשלתי והמקומי, במגזר השלישי (ארגונים שלא למטרות רווח) ובמגזר הפרטי. הם עובדים במחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים, מרפאות קופת חולים, מרפאות פסיכיאטריות, שירותי מבחן לנוער ומבוגרים, פנימיות, בתי ספר, בתי סוהר, בתי אבות, שירותי הגירה וקליטה, מפעלי תעשייה, משרד הביטחון, צבא, ובארגונים חברתיים.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649