NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר ראשון בפסיכולוגיה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

ללמוד בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה בעל הכרה בינלאומית

אודות התכנית:
בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל–אביב הוא בין המובילים בתחום הפסיכולוגיה בישראל והוא בעל הכרה בינלאומית. בית הספר לפסיכולוגיה מהווה מוקד משיכה לחוקרים בינלאומיים לצד חוקרים ישראלים, כולל זוכי פרס נובל הנוהגים לבקר את הקמפוס, להרצות ולהשפיע על עתיד התחום.

מבנה הלימודים:
מבנה הלימודים בבית הספר לפסיכולוגיה משקף את ההתפתחויות שחלו בפסיכולוגיה בעשרות השנים האחרונות. וביתר פירוט, התפתחות הפסיכולוגיה כמערכת של מגמות התמחות נפרדות, התפתחות הפסיכולוגיה כמדע אמפירי והתפתחות הפסיכולוגיה כמקצוע, הכולל את הענפים הקליניים ואת תחומי הייעוץ מחד, והמדע הבסיסי מאידך.

מטרת הלימודים:
לשלב הכנה ויסודות ללימודי התואר השני, המעניקים הכשרה לעבודה מעשית כפסיכולוג

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב.


תנאי קבלה:
◄ רשאים להירשם מועמדים בעלי ממוצע בגרות מתואם 85 לפחות. לא ייערך כל דיון בבקשותיהם של מי שציונם נמוך מזה
◄ מועמדותם של בעלי תואר אקדמי מלא, תידון על-פי ציון התאמה (ציון פסיכומטרי ובגרות) או על-פי המבחן הפסיכומטרי וממוצע הציונים בתואר. לא ניתן להתקבל על בסיס הציונים בתואר בלבד.
◄ בעלי תואר דוקטור (Ph.D.) או תואר שני מהארץ, שממוצע ציוניהם בתואר הוא 90 לפחות וציונם בעבודת הגמר 85 לפחות, יוכלו להגיש מועמדות לדיון בוועדת הקבלה.
◄ בעלי תואר Ph.D. ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל פטורים מהמבחן הפסיכומטרי לצורך קבלה לתואר ראשון
◄ מועמדים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים המעוניינים בלימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה, יגישו מועמדות ל’תכנית לימודים נוספת בלימודי התואר הראשון’ (חוג לאחר תואר
◄ תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות לישראלים ולעולים חייבים להגיש אישור על ציוניהם הסופיים

מסלולי לימוד:
◄ אופן לימוד דו-חוגי, שבו לומד התלמיד שני חוגים, שאחד מהם הוא פסיכולוגיה. הוא חובה לכל תלמידי שנה א’ – אי לכך, על כל מועמד לשנה א’ להירשם לחוג נוסף. יצוין רק שלגבי צירופי חוגים מתוך הפקולטה למדעי החברה, קיים הסדר להכרה בקורסים חופפים (בכפוף לתקנון הפקולטה).
◄ אופן לימוד חד-חוגי, מתקיים החל משנת הלימודים השנייה. בקשות להתקבל כמועמדים לאופן לימוד חד-חוגי יכולים להגיש תלמידים שלמדו בשנה א’ תכנית מלאה בשני חוגים, ושציונם הממוצע, בסוף שנת הלימודים הראשונה בביה’ס למדעי הפסיכולוגיה, הינו 90 לפחות ובחוג השני 85 לפחות. באופן הלימוד החד-חוגי לומדים התלמידים מספר שעות רב יותר בפסיכולוגיה, ובנוסף, עליהם ללמוד 32 שעות בחטיבות, בתחומים שונים. יצוין, כי לתלמידים שלמדו במסלול החד חוגי אין עדיפות בקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה.

מבנה תכנית הלימודים:
◄ תכנית התואר הראשון בנויה בעיקר מקורסי מבוא, המקנים לתלמידים רקע בענפיה השונים של הפסיכולוגיה.
◄ כמו כן, מושם דגש על הכשרת הסטודנטים לעיסוק במחקר אמפירי, בשיטות מחקר ובסטטיסטיקה.
◄ בנוסף לכך מחייבות הדרישות עריכת מחקר אמפירי עצמאי והגשתו כעבודה סמינריונית.
◄ את ’החשיפה’ לצדדים השימושיים של הפסיכולוגיה מקבל תלמיד התואר הראשון במסגרת ’לימודי שדה’ בהם הוא מתנסה בפעילות מודרכת בהקשר חינוכי או טיפולי מחוץ לאוניברסיטה.
◄ מבחן ’פטור’ בקורס סטטיסטיקה לפסיכולוגים (קורס חובה בשנה א’): קיימת אפשרות לגשת למבחן ’פטור’ בקורס זה עבור תלמידים שלמדו בעבר במוסד אקדמי מוכר קורס/ים בסטטיסטיקה תיאורית ובסטטיסטיקה היסקית בהיקף 6 ש’ס. מבחן הפטור יתקיים בתחילת שנת הלימודים. הזכאות לגשת לבחינה כפופה לאישור המרצה.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649