NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

בואו לרכוש הבנה עמוקה בתהליכים
של שינויים חברתיים

מטרת הלימודים:
אודות התכנית:
הלימודים מעניקים ידע מעמיק בהבנת תהליכים של שינויים חברתיים כבסיס לכל תחומי עיסוק - בסקטור הציבורי או הפרטי

מסלולי הלימוד:
■ מסלול מורחב
■ מסלול מורחב בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם חטיבה מורחבת בתקשורת
■ מסלול דו–חוגי
■ מסלול לתלמידים מצטיינים

נושאי לימוד מרכזיים:
■ אנתרופולוגיה חברתית
■ סוציולוגיה של התרבות
■ סוציולוגיה של החינוך
■ ארגונים פורמאליים ומורכבים
■ משפט וחברה
■ סוציולוגיה פוליטית
■ לימודי מגדר
■ שוקי עבודה
■ ועוד...

אפשרויות תעסוקה:
בוגרי החוג משתלבים בעיסוקים מגוונים במכוני מחקר ובארגונים בשוק הציבורי ובשוק הפרטי,
חלקם ממשיכים דרכם בהוראה ובלימודים מתקדמים בארץ ובעולם.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית:
החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה הינו המקום המתאים ללמוד לעומק ולהבין תהליכים של שינויים חברתיים שהם אבן יסוד בכל תחומי העיסוקים בשוק הציבורי ובשוק הפרטי.

מטרת הלימודים:
הלימודים נועדו להכיר לתלמידים את צורת החשיבה ומכשירי המחקר בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה. תכנית הלימודים כוללת היכרות מעמיקה עם התאוריות המובילות במדעי החברה, שיטות המחקר האיכותניות והכמותניות המאפיינות מדעים אלו, תוך דגש על ניתוח עומק של החברה הישראלית ומגוון היחסים והקבוצות שבה.

התכנית מקנה לתלמידים כושר אנליטי, יכולת חקירה ביקורתית וכלים להתמודדות עם בעיות העומק המרכזיות המעסיקות את חוקרי החברה בעידן הנוכחי. בשלביה המתקדמים, מיועדת התכנית להקנות לתלמידים תשתית ללימודי המשך לתארים מתקדמים.

מסלולי לימוד ומבנה תכנית הלימודים:
המסלול המורחב - משלב לימודים בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה עם לימודי חטיבות בחוגים שונים באוניברסיטה, כגון: ● פסיכולוגיה ● מדע המדינה ● כלכלה ● פילוסופיה ● גיאוגרפיה ● ארכיאולוגיה● חברה וסביבה ● ועוד.
המסלול הדו–חוגי - בו לומדים בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ובחוג נוסף, הנבחר על–ידי התלמיד.
לדוגמה: ● סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם ניהול: צירוף דו–חוגי זה מאפשר לתלמידים לרכוש ידע מקיף בניהול, בצד הבנה מעמיקה של תהליכים ארגוניים, חברתיים ותרבותיים.

● סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם פסיכולוגיה: צירוף דו–חוגי המקנה לתלמיד בסיס רחב ומגוון במדעי ההתנהגות. השילוב בין שני התחומים האלה, נועד להעמיק את הידע בהבנת התנהגות הפרט בהקשרה החברתי–תרבותי.
מסלול לימוד מורחב בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם חטיבה מורחבת בתקשורת - התכנית משלבת היכרות עם דרגי הניתוח של המבנה החברתי ויחסי הגומלין בין בני האדם עם ידע, הבנה וכלי ניתוח של תהליכי התקשורת בהקשריה השונים – החברתיים, המשפטיים, הפסיכולוגיים, הכלכליים, הפוליטיים, הטכנולוגיים והתרבותיים.
מסלול לתלמידים מצטיינים - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה פותח בפני תלמידי תואר ראשון מצטיינים, מסלול מואץ לתואר שני, אליו ניתן להצטרף החל מתום שנת הלימודים השנייה.

נושאי לימוד מרכזיים:
● אנתרופולוגיה חברתית
● סוציולוגיה
● היסטוריה השוואתית
● סוציולוגיה של התרבות
● סוציולוגיה של החינוך
● ארגונים פורמאליים ומורכבים
● משפט וחברה
● סוציולוגיה פוליטית
● לימודי מגדר,
● ריבוד וניעות
● שוקי עבודה

אפשרויות תעסוקה:
בוגרי החוג משתלבים בעיסוקים מגוונים במכוני מחקר ובארגונים בשוק הציבורי ובשוק הפרטי, חלקם ממשיכים דרכם בהוראה ובלימודים מתקדמים בארץ ובעולם.

מלגות:
מענקי הצטיינות לבעלי ציוני קבלה גבוהים

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649