NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם מדעי המחשב

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרת הדרג המוביל
במחקר ובפיתוח תעשיית ההייטקאודות התכנית:
חמישה מסלולי התמחות מבוקשים:
● חומרה ● תוכנה ● רשתות תקשורת מחשבים
● עיבוד אותות ● תקשורת

למועמדים שנבחנו ב-5 יחידות בבחינות בגרות במתמטיקה ובפיזיקה
יינתן בונוס של 10 נקודות לציון ההתאמה!


תעסוקה לבוגרים:
● במגוון רחב של עיסוקים הנדסיים-מדעיים בהנדסת מחשבים ותוכנה בתעשיות עתירות ידע.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית:
תכנית הלימודים המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב משותפת למחלקה להנדסת חשמל-מערכות ולביה’ס למדעי המחשב.


מטרת הלימודים:
התכנית מיועדת להכשיר מהנדסים בעלי ידע רחב בחומרה ותוכנה, שיהוו את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות ה-High Tech של שנות ה-2000.

בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתעשיות עתירות הידע במגוון רחב של עיסוקים הנדסיים-מדעיים בהנדסת מחשבים ותוכנה.

מבנה תכנית הלימודים:
הלימודים בתכנית הינם במתכונת חד-חוגית ונמשכים ארבע שנים.

חלק ראשון:
● הקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנט בהמשך לימודיו ובפעילותו העתידה כמהנדס, וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה ובמדעי המחשב.

חלק שני:

● הרחבת התשתית והעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת מחשבים ולתוכנה, ובמקצועות רלוונטיים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב.

במסגרת החלק הזה של תכנית הלימודים, הסטודנטים יתמחו בשלושה מסלולי לימוד ייחודיים לתכנית ותינתן להם האפשרות להרחיב את אופקיהם בלימוד מקצועות אחרים מתחומי ההנדסה ומדעי המחשב.

מסלולי התמחות:
מסלול חומרה -
● ארכיטקטורה ומבנה המחשב
● תכן מעגלי VLSI
● מעגלי תקשורת ואלגוריתמים להעברה ספרתית של אותות
● מעבדה מתקדמת במבנה המחשב ומעבדה מתקדמת במיקרו מחשבים.

מסלול תוכנה -
● תכנות והנדסת תוכנה
● הנדסת תוכנה מונחית עצמים
● קומפילציה
● מערכות בסיסי נתונים ונושאים מתקדמים בפיתוח מערכות זמן אמת.
● מעבדה מתקדמת (סדנה במדעי המחשב).

מסלול רשתות תקשורת מחשבים -
● תורת התורים
● פרוטוקולים
● איכות שרות וניהול משאבים ברשתות תקשורת מחשבים
● מידול וניתוב של התקשורת ברשת האינטרנט
● אלגוריתמים ברשתות
● חישוב מבוזר וקודים לתיקון שגיאות בהעברת אינפורמציה
● מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים.

מסלול עיבוד אותות -
תחום זה כיום הוא בעל חשיבות מרכזית במגוון רחב של שטחים ושימושים הכוללים: ● תקשורת ספרתית
● עיבוד אותות דיבור
● עיבוד תמונות
● הנדסה רפואית
● מערכות צבאיות
● עוד...

ההתפתחות האקספוננציאלית באמצעי המחשוב והמזעור מאפשרים שימוש בטכניקות עיבוד אותות מתקדמות לצורך פתרון בעיות ופיתוח מוצרים מתוחכמים.

מטרת המסלול היא הקניית מושגים וידע בסיסי בעיבוד אותות על תחומיו המגוונים, הן בהיבט התאורטי והן בהיבט המעשי.

המעבדה הנלווית עוסקת במימוש שיטות עיבוד אותות על גבי מעבד האות הייעודי, ה-DSP.

המסלול מקנה ידע בסיסי הכרחי למהנדס המתעתד לעסוק במחקר או בפיתוח בתעשיית ההי-טק בתחום עיבוד אותות על היבטיו הרבים והמגוונים.

מסלול תקשורת -
תחום התקשורת חובק מגוון רחב ביותר של נושאים, חלקם בעלי אופי של דיסציפלינה מדעית וחלקם חדשניים ומתפתחים בקצב מהיר המוכתב ע’י התפתחות טכנולוגית נמרצת.

הידע, המוקנה ע’י לימוד קורסים בנושא התקשורת חיוני, הן לגבי העוסקים בפיתוח מוצרים המשמשים לתקשורת אלקטרונית והן לגבי התמודדות עם בעיות הקשורות בתחומים אחרים, כגון עיבוד אותות, בקרה ומחשבים.

מלגות
◄◄ מענקי הצטיינות לבעלי ציוני קבלה גבוהים:
למועמדים שנבחנו ב-5 יחידות בבחינות בגרות במתמטיקה ובפיזיקה יינתן בונוס של 10 נקודות לציון ההתאמה!

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649