NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

החוג לחינוך מיוחד ויעוץ חינוכי

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

בואו לרכוש ידע בתיאוריה ובמחקר על תחומי הדעת הקשורים לחינוך, ייעוץ וחינוך מיוחד בחוג המוביל בתחומו בארץ!


שני מסלולי לימוד דו-חוגי בתחומים:
● חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי
● חינוך תלמידים לקויי שמיעה

◄ בוגרי החוג בתארים השונים מבוקשים מאד במערכת החינוכית והשיקומית בישראל

מתכונת לימודים: דו-חוגי
שנות לימוד: 3

תכנית לעידוד מצטיינים:
■ ליווי אישי ■ גמישות בתכנית הלימודים ■ עדיפות בקבלת מלגות ■ עדיפות בקבלה לתואר השני

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר ראשון החוג לחינוך מיוחד ויעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית
החוג לחינוך מיוחד ויעוץ חינוכי באוניברסיטת תל-אביב המוביל בתחומו בארץ, עוסק במחקר ובהכשרה של אנשי מקצוע בתחומי הייעוץ החינוכי והחינוך המיוחד. בחוג ניתן ללמוד - לתואר ראשון, לתואר שני, לדוקטורט ולתעודת הוראה.
הלימודים בתואר הראשון מספקים לסטודנטים ידע כללי על תחומי הדעת הקשורים לחינוך, ייעוץ, חינוך מיוחד וחינוך תלמידים לקויי שמיעה וכוללים מפגש ראשוני עם מסגרות ותכנים הקשורים לכך. הלימודים לתארים המתקדמים בייעוץ חינוכי (כולל המסלולים לייעוץ חינוכי לגיל הרך וייעוץ חינוכי לילדים בעלי צרכים מיוחדים) או ללקויות למידה והמסלול לחינוך תלמידים לקויי שמיעה מכשירים חוקרים ואנשי מקצוע מובילים בתחומם.
בוגרי החוג בתארים השונים מבוקשים מאד במערכת החינוכית והשיקומית בישראל.

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להקנות ידע בסיסי בתיאוריה ובמחקר על התפתחות האדם וחינוך, תוך הדגשת תהליכי התפתחות תקינה ובלתי תקינה ובחינת משמעותם לתחומי הייעוץ החינוכי והחינוך המיוחד.

תואר אקדמי
התואר שיוענק לכל בוגרי החוג הינו ב’א בהיבטים התפתחותיים בחינוך. תואר זה מאפשר להירשם לתואר שני בייעוץ חינוכי (כולל המסלולים לייעוץ חינוכי לגיל הרך וייעוץ חינוכי לילדים בעלי צרכים מיוחדים) או ללקויות למידה או למסלול לחינוך תלמידים לקויי שמיעה. ניתן גם להירשם לתעודת הוראה בחינוך מיוחד ובחינוך תלמידים לקויי שמיעה.

כדי לקבל תואר ב’א על התלמיד לסיים את לימודיו בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך ובחוג נוסף במסלול דו-חוגי בפקולטה אחרת. ניתן לבחור כחוג נוסף מתוך המגוון המוצע ברחבי הקמפוס, למשל: פסיכולוגיה, תקשורת, קולנוע, סוציולוגיה, לימודים כלליים ובינתחומיים (ב.א. כללי) ועוד.
הלימודים לתואר הראשון מקנים ידע בסיסי. בתחום החינוך המיוחד, הידע המעשי נרכש במסגרת לימודי תעודת הוראה. בתחום הייעוץ החינוכי הידע המעשי נרכש המסגרת לימודי התואר השני.

בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי מוצעים לבחירתך שני מסלולי לימודים דו-חוגי:
• היבטים התפתחותיים בחינוך- מסלול חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי
• היבטים התפתחותיים בחינוך - מסלול חינוך מיוחד עם התמחות בחינוך תלמידים לקויי שמיעה

מלגות:
מענקי הצטיינות לבעלי ציוני קבלה גבוהים

קורסים לדוגמא:

במסלול לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי:
● התפתחות רגשית בינקות ובגיל הרך
● התפתחות חברתית ותהליכי חיברות בקרב ילדים
● הורים כמתווכים
● לקויות שפה אצל ילדים
● מבוא ללקויות למידה
● התפתחות זהות בגיל ההתבגרות
● מי אני ומה אני מתכוון להיות – תהליכי הבניית זהות והתפתחות קריירה בקרב צעירים ישראלים

במסלול לחינוך תלמידים לקויי שמיעה:
● מבוא ללימודי השמיעה והדבור
● שפה של ילדים לקויי שמיעה
● דיבור של ילדים חרשים
● מבוא לאודיולוגיה ולמכשירי שמיעה
● מבוא לבלשנות ולפסיכובלשנות
● מערכת החינוך של תלמידים לקויי שמיעה

תכנית למצטיינים
החוג מקיים תכנית לעידוד תלמידים מצטיינים. תלמידים אלו יאותרו במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית על פי ממוצע הציונים בקורסים הנלמדים בחוג ויזכו להנחיה אישית מצד מורי החוג, לגמישות רבה יותר בבניית תוכנית לימודיהם, ועדיפות בקבלה לתואר השני. אנו מיחסים חשיבות רבה לטיפוח המצויינות של הסטודנטים בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי.

במסגרת התכנית - התלמידים המצטיינים יזכו ב:
● ליווי אישי: ליווי אישי ע’י אחד ממורי החוג בשנה ב’.
● יותר בחירה: חופש בחירה רחב יותר בשנים ב-ג בעיצוב תוכנית הלימודים בתיאום עם מרכז התוכנית ובאישור ראש החוג, ובכללם אפשרות למידה של קורסים מהתואר השני.
● תעסוקה: יומלץ למורי החוג להעסיק את התלמידים המצטיינים כעוזרי מחקר בפרויקטים שלהם
● מלגות: עדיפות בקבלת מלגות לימודים (בהנחה שהסטודנטים עומדים בתנאים הנדרשים).
● לימודי המשך: עדיפות בקבלה לתואר השני בחוג (בהנחה שהסטודנטים עומדים בתנאים הנדרשים).

אפשרויות תעסוקה
● בוגרי החוג בתואר ראשון שבידיהם תעודת הוראה בחינוך מיוחד או בחינוך תלמידים לקויי שמיעה יוכלו להשתלב כמורים ואנשי חינוך ושיקום במסגרות חינוך רגילות ומיוחדות בכל הגילים. הם יוכלו להשתלב גם בעבודה במרכזי תמיכה יישוביים אזוריים (מתי’א), מרכזים להתפתחות הילד, בבתי חולים לילדים, במתנ’סים ובמסגרות להכשרת מבוגרים.
● בוגרי המסלול לחינוך תלמידים לקויי שמיעה יוכלו להשתלב גם בעבודה גם במרכזים טיפוליים כמו מיח’א, שמעיה, שמע, שמע קולינו.
● על מנת לעבוד כיועצים חינוכיים נדרש תואר שני בייעוץ חינוכי

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649