NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

לימודי פילוסופיה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

"להשתומם הוא סימן ההיכר האמיתי של פילוסוף", אפלטון ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!אודות החוג:
הפילוסופיה מתחקה אחר אופיים של מימדי הקיום האנושי וחוקרת את יסודות התחומים שבהם באה לביטוי רוחו של האדם: ההכרה, השפה, המדע, המוסר, החברה, האמנות והדת. הפילוסופיה מטפלת בשאלות ובעיות יסוד שאיתן מתמודד האדם, שאלות שקשורות למשמעות חייו, לאושרו,
לתודעתו העצמית ולזהותו האישית והרוחנית.

מטרת הלימודים:
הקניית מושגי יסוד בפילוסופיה והכרת ההסטוריה של התחום כמו גם פיתוח החשיבה
הביקורתית של התלמידים הן ביחס לתאוריות עיוניות והן ביחס לחיים המעשיים.

אופני הלימוד:
◄ שיעורי מבוא פרונטליים
◄ שיעורי התמחות ותרגילים בקבוצות מצומצמות
◄ הדרכה צמודה בקריאה ובכתיבת עבודות פילוסופיות
◄ תרגול ממוחשב לפיתוח מיומנות לוגית וממוחשבת

מלגות:
◄מלגות לתלמידים מצטיינים או לפי מצב סוציואקונומי כנהוג בפקולטה למדעי הרוח

◄◄ התכנית תורמת להרחבת ולהעמקת הדעת במקצועות השונים ולכן מומלצת גם לסטודנטים מפקולטות אחרות במסגרת לימודים דו-חוגיים

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית:
הפילוסופיה היא אחד מתחומי הידע המשפיעים והמאתגרים של זמננו. החוג לפילוסופיה מציע תכנית המתאפיינת בפלורליזם ומאזנת בין הגישות והאסכולות השונות: בין ההסטוריה של התחום והשאלות העכשוויות שעולות בו, בין הפילוסופיה המערבית למזרחית ובין הפילוסופיה האנליטית וזו הקונטיננטלית.

שילובה של הפילוסופיה עם תחומי ידע ומחקר אחרים היה מאז ומתמיד מקור רב השפעה לצמיחה ולחידוש במדעי הטבע, במדעים המדויקים, בפסיכולוגיה, במדעי החברה ובאמנויות.

לאור זאת אנו מאמינים שתלמידים ימצאו הן עניין בפילוסופיה לכשעצמה והן באופן שהיא משלימה ותומכת בהתמחותם בדיציפלינות האחרות.

מטרת הלימודים:
החוג לפילוסופיה מקנה לתלמידים מושגי יסוד, מציג לפניהם שיטות מחקר ותחומים שונים בפילוסופיה, ומלמד אותם את ההסטוריה המורכבת של השאלות שבהן עוסקת הפילוסופיה. הלימודים בחוג מאפשרים לתלמידים להתמחות באחד או ביותר מתחומי המחקר הפילוסופיים לפי נטיותיהם והתעניינותם.

החוג לפילוסופיה מפתח את החשיבה הביקורתית של התלמידים הן ביחס לתאוריות עיוניות והן ביחס לחיים המעשיים, ובכך הופך את שאלות היסוד שמעלה הפילוסופיה למשמעותיות בתנאי הקיום המודרני.

מסלולי הלימוד:
● מסלול לימודים דו-חוגי
● מסלול לימודים מורחב (חד-חוגי) משנת הלימודים השנייה
● מסלול חקר התודעה – פילוסופיה ומדעי החיים

מלגות:
מענקי הצטיינות לבעלי ציוני קבלה גבוהים

אפשרויות תעסוקה:
ההבנה והמיומנויות הפילוסופיות אינן רק תכלית לעצמן אלא תורמות גם להרחבת ולהעמקת הדעת במקצועות השונים.

לפיכך, רווחים צירופי לימוד כגון: מחשבים ופילוסופיה ■ משפטים ופילוסופיה ■ מדעי החברה ופילוסופיה ■ הסטוריה ופילוסופיה ■ פסיכולוגיה ופילוסופיה ■ חינוך ופילוסופיה ■ ניהול ופילוסופיה ■ תקשורת ופילוסופיה ■ ועוד.

כמו כן, ניתן לעסוק בפילוסופיה במסגרות ההוראה השונות. משרד החינוך אף אישר תכניות להוראת הפילוסופיה ולבחינת בגרות בבתי הספר התיכוניים (5-2 יחידות).

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649