NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

לימודים קלאסיים

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

לימודים קלאסיים - תרבות, שפה, פילוסופיה,
ספרות ואמנות קלאסיים בחוג אחד ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

החוג ללימודים קלאסיים מתמקד הן בשפות הקלאסיות ובספרות, והן בתרבות החומרית, בכלכלה, בחברה, בפוליטיקה, בהיסטוריה אינטלקטואלית וכן בפילוסופיה, דת ומיתוס.
◄ החוג מכשיר תלמידים בשפות של יוון ושל רומא ומעביר קורסים בשפת המקור
◄ הסטודנטים בחוג נהנים מיחס אישי ומסיוע של יועצי החוג בכל עניין ועניין

אפשרויות תעסוקה:
תואר ראשון בלימודים קלאסיים מעניק הכנה טובה לקריירות הדורשות השכלה נרחבת,
מיומנויות גבוהות בפרשנות וכן יכולת רטורית בעל-פה ובכתב, כמו משפטים, עיתונות ותרגום.

בוגרי החוג משתלבים ב:
◄ הוראה ומחקר במוסדות אקדמיים
◄ מוזיאונים - השתלבות בתפקידי הדרכה, ארגון ואוצרות במסגרת המוזיאונים
הרבים הקיימים בארץ. הוצאות לאור ובשירות הציבורי.

מלגות:
◄ מלגת רקטור ומלגת דקאן לתלמידים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח
◄ מדי שנה מוענקות ארבע מלגות לתלמידים מצטיינים בחוג

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות
החוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב.


אודות התכנית
תרבותן של יוון ושל רומא העתיקות היו מן התרבויות המפוארות בתולדות האנושות. תחומי התרבות השונים - הלשון, הספרות, האמנות והתרבות החומרית של יוון ושל רומא - השפיעו השפעה מכרעת על תרבות המערב והיו לשער הכניסה אליה. בין התרבות הקלאסית לבין תרבות ישראל אף התקיימו יחסי גומלין.
הלימודים בחוג מקנים לתלמידים הכרה מעמיקה של התרבות הקלאסית בתחומים רבים: הלשון היוונית על ניביה העיקריים; הלשון הרומית; הספרות הקלאסית היוונית והרומית - הן בשפת המקור והן בתרגום; היסטוריה והיסטוריוגרפיה של יוון ושל רומא; פילוסופיה עתיקה; אמנות ותרבות חומרית של יוון, של רומא ושל ארץ ישראל בתקופות הקלאסית, ההלניסטית, הרומית והביזאנטית; מורשת התרבות הקלאסית.

מטרת הלימודים
• להכשיר תלמידים בשפות של יוון ושל רומא ובספרויותיהן הקלאסיות בשפת המקור
• להנחיל לתלמידים את התרבות הקלאסית כפי שהיא משתקפת מן הספרות, מן האמנות, מן הפילוסופיה ומן ההיסטוריה של יוון ושל רומא בתקופות הקלאסית, ההלניסטית, הרומית והביזאנטית בארצות אגן הים התיכון
• לאפשר לתלמידי חוגים אחרים לרכוש ידיעות בתחום העולם הקלאסי, ידיעות שתסייענה להם בביסוס לימודיהם ובהעמקתם

מסלולי לימוד
• מסלול חד–חוגי
• מסלול דו–חוגי

מגמות הלימוד
• מגמת הלשון והספרות היוונית: ספרות ושירה יוונית בשפת המקור, היסטוריה, פילוסופיה, דת ומיתולוגיה של יוון.
• מגמת הלשון והספרות הרומית: ספרות ושירה רומית בשפת המקור, היסטוריה, פילוסופיה, דת ומיתולוגיה של רומא.
• מגמה לתרבות קלאסית: פרישה רחבה של היבטים ספרותיים, היסטוריים, פילוסופיים, אמנותיים וארכיאולוגיים של העולם היווני והרומי. (מגמה זו אינה מחייבת לימוד השפות הקלאסיות).

מבנה תכנית הלימודים
אנו מציעים קורסים, הן בעברית והן בשפות המקור, אשר בוחנים את מגוון תחומי התרבות היוונית והרומית מפרה–היסטוריה אגאית ועד העת העתיקה המאוחרת. כל הקורסים מדגישים חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח ומיומנויות דיבור וכתיבה. הסטודנטים הלומדים בחוג נהנים מיחס אישי ומסיוע של יועצי החוג בכל עניין ועניין.

מלגות
מלגת רקטור ומלגת דקאן לתלמידים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח.
מדי שנה מוענקות ארבע מלגות לתלמידים מצטיינים בחוג, מטעם הקרן ע’ש חיה קליינשטוב ז’ל.
מענקי הצטיינות לבעלי ציוני קבלה גבוהים

אפשרויות תעסוקה
הוראה ומחקר - במוסדות אקדמיים, לתלמידים המשלימים את לימודיהם בהצטיינות יתרה.
מוזיאונים - השתלבות בתפקידי הדרכה, ארגון ואוצרות במסגרת המוזיאונים הרבים הקיימים בארץ.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649