NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

לימודי התרבות העברית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

תרבות עברית - חמש מגמות לימוד מרתקות
בחוג ייחודי בארץ ובעולם ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

מגמות הלימוד:
◄ הלשון העברית ◄ בלשנות שמית ◄ מקרא ◄פילוסופיה יהודית תלמוד וקבלה
◄ ◄ המגמה הבין-תחומית בתרבות עברית ויהודית

◄ תכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית לבעלי תואר ראשון

אפשרויות תעסוקה:
◄הוראה ◄ חינוך יהודי בתפוצות ◄ מחקר ◄ עריכה ◄ עתונאות ועוד...

◄ מלגות קיום ופטור משכר לימוד לתלמידי תכנית אופקים למצטיינים!
◄ תלמידים המשלבים לימודי משפטים עם לימודים במסגרת החוג ללימודי
התרבות העברית על כל מגמותיו זכאים למלגה.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי החוג ללימוד
התרבות העברית באוניברסיטת תל אביב.


אודות
החוג ללימודי התרבות העברית הוא חוג ייחודי בארץ ובעולם.- הוא מתמקד בהוראת אוצרות התרבות העברית והיהודית לדורותיה, והלשון העברית. הלימודים מתקיימים במסגרת מגמות לימוד עצמאיות, המקנות תארי בוגר ותארים מתקדמים בתחום לימודי המגמה, למעט מקרים שבהם מצויין אחרת, וכן מתקיימת בחוג תכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית.

מטרת הלימודים
ההוראה בחוג מקנה הכרה והבנה של טקסטים עבריים ויהודיים מתוך גישה מדעית וביקורתית.
מגמות הלימוד בחוג מדגישות את התחומים שפותחו במחקר המודרני בכל אחד ממקצועות היהדות, תוך פיתוח גישה חדשה המשלבת בין תחומי המחקר השונים של מדעי היהדות.

מגמות הלימוד
● הלשון העברית
המגמה שואפת להקנות לתלמידים ידיעה במבנה הלשון העברית על פי גילוייה וסגנונותיה לתקופותיהם ולהציג בפניהם את בעיות מחקרה ואת הישגיו. הלימודים מיוסדים על השיטה ההשוואתית הכורכת את הכרת הלשונות השמיות הקרובות עם עיון בהתפתחותה של העברית לדורותיה, ועם זאת נתונה הדעת אל מחקר הבלשנות בן–ימינו.
תחומי העיון העיקריים במגמה הם הלשון העברית לתקופותיה, קשריה עם הלשונות השמיות האחרות, לשון המקרא ולשון ימי הבית השני, הלשון בימי הביניים, מדע הלשון ותולדותיו, תחיית הלשון והלשון העברית בת–זמננו, לשון הספרות החדשה, תחביר הלשון לדורותיה, חקר השיח ועוד.

●בלשנות שמית
במגמה לבלשנות שמית ירכשו התלמידים ידיעה בסיסית בלשונות שמיות חיות ועתיקות ובעקרונות הכלליים של הבלשנות המודרנית, כדי שיוכשרו לעסוק בשפות שמיות מתוך גישה בלשנית. המגמה מציעה קורסים תיאורטיים להכרת יסודות הבלשנות השמית (פונולוגיה, מורפולוגיה ותחביר), מבססת מתודולוגיה להשוואה בין הלשונות השמיות השונות, ומניחה יסודות למחקר לשונות עתיקות ומדוברות. הלשונות הנלמדות מייצגות את תת–המשפחות של הענף השמי: הלשונות השמיות הצפון–מערביות (לשון מכתבי אל–עמארנה; כתובות כנעניות; פניקית, אוגריתית, ארמית [בדגש על הארמית הסורית ועל הארמית החדשה]); לשונות אתיופיות (געז ואמהרית); ערבית (בשיתוף עם החוג ללימודי ערבית ואסלאם); אכדית (בשיתוף עם החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום).

● מקרא
המגמה מקנה לתלמידים כלים בסיסיים בחקר המקרא וידיעה כוללת ברבדיה הרבים של הספרות המקראית, כמתבקש ממעמדו של המקרא כספר תשתית בתרבות היהודית, הישראלית והמערבית. הלימודים מיוסדים על הקניית הבנה עשירה ורבת-פנים של המקרא כ’ספר הספרים’ בתחומי המחשבה, הדת, הספרות והאמנות, ועל הקניית כלי ניתוח של המקרא על בסיס הגישות והשיטות המשמשות בחקר המקרא לדורותיו, וכן על בסיס דרכי מחקר שפותחו בתחומים השונים של מדעי הרוח. המגמה מציעה קורסים המתמקדים בפן הטקסטואלי וכן קורסים כלליים בתחומים אלה: מחשבת המקרא (אמונות ודעות); דרכי העיצוב של הסיפורת ושל השירה במקרא; חקר המקרא המודרני; ההקשר ההיסטורי–תרבותי שבו התהוותה ספרות המקרא, בייחוד המזרח הקדום; המקרא כתרבות (מגדר ופוסט-מודרניזם); פרשנות המקרא (פרשנות פנים–מקראית, מגילות מדבר יהודה והספרות החיצונית, תרגום השבעים, פרשנות ימי הביניים, פרשנות המקרא בארצות האסלאם). לימודי התואר הראשון של המגמה מייחסים חשיבות מיוחדת למפגש עם ריבוי הפנים של הספרות המקראית. מטרת הלימודים היא להעניק בסיס ידע ראשוני אשר יאפשר לתלמידים לעסוק במקרא וללמדו כטקסט מרתק, ייחודי בעושרו, המהווה יסוד לתרבות היהודית והישראלית.

● פילוסופיה יהודית, תלמוד וקבלה
מגמה זו פותחת את מלוא רוחב עולם ההגות היהודית בפני התלמידים ומאפשרת מספר תחומי התמחות: תלמידי המגמה המבקשים לקבל תואר בפילוסופיה יהודית נדרשים להתמחות בשניים מבין שלושת התחומים שלהלן:
1. מחשבת חז’ל תלמוד וספרות העת העתיקה

בהתמחות זו נלמדים שני תחומים: ספרות חז’ל לרבדיה וספרות הבית השני לגווניה. תחומים אלה כוללים את ספרות התורה שבעל–פה בתקופת חז’ל (המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה והאגדה, ושני התלמודים: הבבלי והירושלמי, ואף ספרות הגאונים והראשונים מן התקופה הבתר–תלמודית), ואת ספרות החכמה היהודית, הספרות האפוקליפטית והפסידו–אפיגרפית ומגילות מדבר יהודה בתקופת הבית השני. התמחות בתחום זה מפגישה את התלמיד עם נושאי העיון המרכזיים של מרחב יצירה זה ושל התקופה שהוא משקף: היהדות והנצרות, כיתות וגנוזיס, הלכה ומשפט עברי, זרמים במחשבת חז’ל, התכנים העיוניים של התפילה, מיסטיקה ומאגיה יהודית בתקופת התלמוד והגאונים. שיטת הלימוד היא היסטורית–תרבותית–טקסטואלית: היא מדקדקת בלשון המקורות ומפרשת אותם לפי תנאי הזמן והמקום, וכן עוסקת בהתהוות המקורות, בתולדות הנוסח שלהם ובתולדות האמונות והדעות הנשקפות מהם.

2.קבלה וחסידות
מטרתם של הלימודים בהתמחות זו כפולה: הצגת אוצרות התרבות העברית בתחום תורות הסוד היהודיות לדורותיהן וההתוודעות לעולם המחקר בתחום זה — ההיסטוריה שלו, השאלות העומדות ברום עולמו והמתודולוגיות הנקוטות בו. חלק מן הקורסים מציגים את הטקסטים על פי חתך היסטורי. למשל: הזרמים המיסטיים ביהדות לפני עליית הקבלה (והשאלות הרבות הכרוכות בספר יצירה, כדוגמה לויכוח בין חוקרים); התהוות הקבלה בפרובאנס; ספר הזוהר — התיאולוגיה שלו ושאלת אופן חיבורו; קבלת צפת; צמיחת השבתאות וגלגוליה; הזרמים השונים בעולמה של החסידות ונקודות המבט השונות של החוקרים על מאפייניה.
חלק מן הקורסים מתמקדים בחתך נושאי. למשל: התאוסופיה הקבלית; הטקסטים העוסקים בחוויה המיסטית ומשמעותם; קבלה מעשית; קבלה ומוסר; שאלת הרע; תורת הנפש לגווניה, ובכללם גלגול, דיבוק או החיים אחר המוות; מין ומגדר בטקסטים הקבליים ועוד ועוד. התלמידים יתוודעו במהלך לימודיהם למגוון מתודולוגיות מחקריות, כגון המתודולוגיה ההיסטורית (ובכללה גם דיון בין הגומלין עם זרמים אחרים ביהדות או מחוצה לה), הפילולוגית, הספרותית או הסוציולוגית.

3.פילוסופיה יהודית בימה’ב והעת החדשה
התמחות זו מתמקדת בהוגים היהודיים הגדולים בימי הביניים (כגון שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי, הרמב’ם, חסדאי קרשקש ויצחק אברבנאל) ובעת החדשה (כגון שפינוזה, משה מנדלסון, רנ’ק, הס, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר, א’ד גורדון והרב קוק). במסגרת ההתמחות נלמדים נושאים מרכזיים בפילוסופיה היהודית: העימות בין דת לפילוסופיה, היחס בין פילוסופיה לבין מיסטיקה ובין פילוסופיה לבין שירה, בריאת העולם, הנס, הנבואה, בחירה חופשית, ההשגחה, תורת האדם, אתיקה ופוליטיקה. כן נלמדת שיטתו של שפינוזה כמעבר מן הפילוסופיה של ימי הביניים לפילוסופיה של הזמן החדש. תשומת לב מיוחדת ניתנת גם למחשבה היהודית בזמננו — תורותיהם של א’י השל, של א’ פקנהיים, של מ’ קפלן, של הרב סולובייצ’יק ושל ישעיהו ליבוביץ, וכן ליחס בין זרמי המחשבה היהודית בזמננו לבין המחשבה הציונית והסוציאליסטית.

● המגמה הבין-תחומית בתרבות עברית ויהודית
מגמת לימוד חדשה (החלה בשנה’ל תשס’ח) שמטרתה להציג בפני התלמידים מגוון של נושאים ובעיות יסוד בתרבות היהודית, העברית והישראלית בעבר ובהווה מנקודות מבט שונות ומתוך גישות מחקר שונות. התכנית מציעה גישה חדשה, המשלבת בין תחומי מחקר והיבטים שונים של לימודי היהדות ושל מרחב התרבות העברית. המתמחים במגמה זו זכאים לתואר בפילוסופיה יהודית. הלימודים במגמה הבין-תחומית מורכבים משלושה הקבצים: הקבץ לִבָּה, הקבץ נושאי והקבץ כללי.
• התכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית
במסגרת המגמה ללשון העברית פועלת תכנית לימודי תעודה בעריכה לשונית. תוכנית זו מיועדת לבעלי תואר ראשון. בבסיס התכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא אחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של חיבורים הרואים אור בעברית.

מלגות
מענקי הצטיינות לבעלי ציוני קבלה גבוהים
תכנית אופקים למצטיינים
התוכנית להכשרת מורים מצטיינים בלימודי היהדות כתרבות. תכנית אופקים הינה תכנית תלת–שנתית המשלבת לימודי תואר ראשון ותעודת הוראה במדעי היהדות מתוך תפישת היהדות כתרבות בראשותו של פרופ’ עלי יסיף. התלמידים מקבלים מלגות קיום ופטור משכר לימוד.

אפשרויות תעסוקה
הוראה, חינוך יהודי בתפוצות, מחקר, עריכה, עתונאות, תקשורת, שירות המדינה.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649