מכללת גבעת וושינגטון

תכנית מצוינים להוראה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי חינוך והוראה
  • אזור גיאוגרפי:
     שפלה - גבעת וושינגטון

אודות:
התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים פעלה במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה כפרויקט ניסויי החל משנת תשנ"ט (1999), ובשנת תשס"ג (2002) הוכרה כתכנית של קבע. יוזמיה, וביניהם אנשי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך, ביקשו להביא למכללות סטודנטים בעלי יכולות ונתוני קבלה גבוהים ולהכשירם באופן ייחודי לקראת מצוינות בהוראה ומנהיגות חינוכית.
בבסיס התכנית הייחודית יושם דגש על טיפוח עצמאות הסטודנט ועידודו ליצירה, יוזמה וחדשנות. התכנית תוביל את הסטודנט לתהליך של צמיחה והתפתחות שתחזק את אישיותו ואת תפקודו כמנהיג חינוכי.
הסטודנט בפרויקט המצויינים, יפתח ויטפח את יכולותיו וכישוריו כלומד עצמאי וכאיש צוות, כשבבסיס למידה זו חינוך לערכים ושותפות. הסטודנט יוכשר למנהיגות חינוכית ולחשיבה יוזמת בחינוך. הסטודנט יידרש לאקטיביות ולעשייה בתחומי המכללה ומחוצה לה, מתוך ההבנה שתכליתו של הפרויקט הינו "ללמוד וללמד, לשמור ולעשות".

מטרות הלימודים:
◄ פיתוח יוזמות חינוכיות.
◄ גיבוש חזון חינוכי המושתת על אמונה, ערכים ואידיאולוגיה.
◄ פיתוח וטיפוח הרוח ההתנדבותית והתרומה לקהילה בדגש על "עניי עירך קודמים" (ריכוז מאמץ בתחומי המכללה ובסביבה הקרובה לה).
◄ שמירת האיזון בין מעורבות חברתית לבין הכשרה מקצועית.
◄ פיתוח וטיפוח כישורים פרופסיונאליים ואישיים ברוח "פרויקט המצוינים" כמובילים לשינוי תוך שימוש מושכל בתהליכי השינוי ויעדיו.

תנאי קבלה:
◄ שנתון א’ – כל המתקבלים לתכנית המצוינים זכאים לסל חיזוקים.
לתוכנית המצוינים להוראה יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 630. יתקבלו גם סטודנטים המוכיחים הצטיינות חברתית-ערכית מיוחדת בעלי ציון משולב של 615 ומעלה.
על כל המועמדים לקבל אישור של מרכזת תוכנית המצוינים הארצית.
◄ שנתון ב’ ו ג’ – ההטבות לסטודנטים ממשיכים מקבוצה זאת יינתנו לכל מי שעומד בתנאי ההמשך של תכנית המצוינים (פרטים בחוזר המצוינים).
לעומדים בתנאים אלה כאמור לעיל, תוענק מלגת לימודים.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תכנית מצוינים להוראה במכללת גבעת וושינגטון.


כל מסלולי הלימוד של  מכללת גבעת וושינגטון


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649