NIRSH-FRONT

המכללה האקדמית בית ברל

לימודי מגדר לקראת B.A

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה
  • אזור גיאוגרפי:
     השרון - מרכז (כפר סבא)

על לימודים אלו ניתן לקבל הכרה לקראת תואר ראשון (B.A.) במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה

אודות התכנית:
התכנית ללימודי מגדר היא תכנית בין תחומית, הבוחנת שאלות העוסקות ביחסי כוח מגדריים בתחומי דעת מגוונים ומוצלבים. הפרספקטיבה הפמיניסטית, הנלמדת בתכנית, מנסחת שאלות חדשות, מזוויות בלתי מוכרות, הלוקחות בחשבון את ניסיון החיים הייחודי לנשים: מהם ההיבטים החברתיים של האימהות? איך נשים מבינות ומקיימות יחסים עם הילדים שלהן, בזוגיות שלהן? באיזה דרכים ניתן לחשוב על הפסיכולוגיה של האישה? כיצד ניתן לחשוב על גוף האישה?
התכנית, בראשותה של ד"ר רוני הלפרן, חוקרת את מקומן של נשים בהיסטוריה ובתרבות העכשווית; בוחנת את ייצוגיהן של נשים בספרות, בקולנוע ובאמנות; מנתחת את המבנים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים, ואת האופן בו הם משמרים את מיקומן המוכפף של מרבית הנשים. התכנית מבקשת לבדוק כיצד מערכות ארגוניות, כמו צבא או עבודה, שומרות על יחסי הכוח הלא סימטריים בין נשים לגברים; ומבררת את מקומן של נשים במערכות הדת והמשפט.
הדיונים הבין תחומיים, העשירים והמגוונים של לימודי מגדר מציידים את הלומדות והלומדים אותם בפרספקטיבות ביקורתיות על החברה והתרבות שלנו, ובה בעת הם מזמנים אפשרות למהלך אישי מעצים במיוחד.

תנאי קבלה:
התכנית פתוחה לכל.

משך הלימודים:
התכנית מתפרשת על פני 3 שנות לימוד + סמסטר אחד ונלמדת ביום אחד בשבוע.

תעודה:
תעודת התמחות במדיניות ומנהיגות חברתית/לימודי מגדר מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי מגדר – לקראת B.A.


מבין הקורסים המקצועיים הנלמדים בתכנית:
◄ מבוא לפמיניזם
◄ ’כמו באגדות’ – דברים שוולט דיסני לא סיפר לנו
◄ זהות ושינוי
◄ לספר את הסיפור שלה – מקרי חקר ותיאוריות בכתיבה היסטורית פמיניסטית
◄ חיות בסרט: ’האשה החדשה’ בקולנוע הפופולארי העכשווי
◄ מגדר וארגונים
◄ ’את עוד תתחרטי על זה’: היבטים חברתיים של אימהות ואי-אימהות
◄ מבוא לאמנות מודרנית – מבט מגדרי
◄ מגדר, כלכלה וגלובליזציה
◄ נשים במצוקה: מין מיניות ואלימות מינית כנגד נשים
◄ גוף ההוכחות - קריאה בספרות נשים ישראלית
◄ ועוד...
הקורסים הם בעלי מימד מובהק של העצמה אישית המאפשרת לחולל שינוי משמעותי בכל תחומי החיים.

כל מסלולי הלימוד של  המכללה האקדמית בית ברל


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649