NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

לימודי סיעוד תכנית בוגר תואר ראשון

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרה אקדמית לאחיות ולאחים מוסמכים

מטרת הלימודים:
מטרת הלימודים בחוג לסיעוד היא להקנות לאחיות ולאחים מוסמכים חינוך, אשר ישלים את הכשרתם בעשייה הסיעודית, במינהל וחינוך בסיעוד; לפתח גישה והבנה מחקרית; להרחיב אצל הלומד את היסודות המדעיים עליהם מושתתים העשייה הסיעודית, ההוראה, הפיקוח והניהול. התכנית משמשת בסיס ללימודים לקראת תארים אקדמיים נוספים תוך מתן דגש על: הבנה לאישיות האדם, לחברה ולתמורות המתרחשות בה; הכרת החידושים בשטח הסיעוד והבנה לממצאי מחקרים ופיתוח גישה מחקרית. הלימודים יעזרו לתלמיד למלא את התפקידים הסיעודיים של טיפול ישיר, הדרכה והוראה לפרט ולמשפחה; יוזמה, עידוד תרומה לשיפור האיכות של העשייה הסיעודית; ותרומה להתפתחות המקצועית של הבוגר.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות הלימודים
לB.A. בסיעוד באוניברסיטת תל אביב.


תנאי רישום:
◄ רשאים להירשם אחיות ואחים מוסמכים מורשים על-ידי משרד הבריאות של מדינת ישראל, בעלי תעודת אח/ות מוסמכ/ת נבחנים במועד 4.2014 ואילך נדרשים לעיין במידע על ’תכנית ההשלמות, העומדים בדרישות הקבלה הכלליות לאוניברסיטה והם בעלי ציון פסיכומטרי 520 ומעלה (מועמדים בעלי תואר אקדמי מוכר אינם חייבים בציון פסיכומטרי)
◄ מועמדים שציון הפסיכומטרי הוא בטווח של 500-519 מועמדותם תידון בחודשי הקיץ המאוחרים וייתכן שכולם או חלקם יוזמנו לראיון אישי.

ידע באנגלית:
◄ המועמדים, לרבות בעלי תעודות מחו’ל מארצות שאינן דוברות אנגלית, חייבים להגיע לרמת ’מתקדמים א’’ באנגלית, עד תחילת שנת הלימודים הראשונה.
◄ מומלץ להתחיל את הלימודים עם רמת ’פטור’ באנגלית.
◄ מועמדים הלומדים קורסי אנגלית לקראת רמת ’מתקדמים א’’ במוסד אקדמי אחר, יבדקו ביחידה ללימודי שפות ב’בנין ווב’, אם רמתם באנגלית מוכרת על ידי האוניברסיטה.

◄ מסיימי תכנית הדיפלומה/תכנית מקוצרת בבית הספר לאחיות יחויבו בהשלמת קורסי ליבה בהתאם לנדרש- פרטים בלשונית ’תכנית השלמות’

מבנה תכנית הלימודים:
◄ הלימודים לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ (B.A) נמשכים שנתיים ומתקיימים במתכונת חד-חוגית. סך הכל 62 ש’ס
◄ התכנית משמשת בסיס ללימודים לקראת תארים אקדמיים נוספים תוך מתן דגש על: הבנה לאישיות האדם, לחברה ולתמורות המתרחשות בה; הכרת החידושים בשטח הסיעוד והבנה לממצאי מחקרים ופיתוח גישה מחקרית. הלימודים יעזרו לתלמיד למלא את התפקידים הסיעודיים של טיפול ישיר, הדרכה והוראה לפרט ולמשפחה; יוזמה, עידוד תרומה לשיפור האיכות של העשייה הסיעודית, ותרומה להתפתחות המקצועית של הבוגר.
◄ תלמיד שאין באפשרותו ללמוד בתכנית לימודים מלאה יפנה ליועץ החוג כדי לקבל אישור ללימוד חלקי. תלמיד שיקבל אישור כזה, חייב לסיים את חוק לימודיו בתוך חמש שנים ובהתאם לתכניות הלימוד המתקיימות בחוג באותה עת.

מועמדים שהחלו לימודיהם לאח/ות מוסמכ/ת בשנת 2012 במסגרת תכנית הדיפלומה/תכנית מקוצרת, מחויבים בהשלמות של קורסים נבחרים, כתנאי קדם למועמדות לתכנית הבוגר בסיעוד באוניברסיטת תל אביב.
באפשרותם להתחיל ללמוד סיעוד באוניברסיטת תל-אביב במעמד מיוחד, החל מסמסטר ב’ תשע’ה בלבד.
בסמסטר זה ילמדו המתקבלים ב’מעמד מיוחד’ קורסי השלמות במשך תקופה של סמסטר אחד , לפני שיוכלו להתחיל לימודיהם במעמד ’מן המניין’ בתכנית הבוגר, רק החל מסמסטר א’ תשע’ו (2015-2016).
כל המתקבלים לתכנית ההשלמות נדרשים להגיע לרמת מתקדמים א’ לפחות בסיווג לרמת אנגלית עד תחילת סמסטר ב’ תשע’ה. מועמדים שלא יגיעו לרמה הנדרשת לא יוכלו להתחיל את לימודי ההשלמה.

תנאי הקבלה לתכנית הבוגר כתלמיד ’מן המניין’, בסיום קורסי ההשלמה:
◄ מעבר של כל אחד מקורסי ההשלמה בציון של 75 לפחות.
◄ 520 פסיכומטרי. מועמדים שאין להם ציון זה יוכלו לשפר את הציון עד וכולל מועד יולי 2015.
◄ תעודת בגרות מלאה העומדת בדרישות הכלליות של אוניברסיטת תל-אביב.
◄ תעודת אח/ות מוסמכ/ת.
◄ מועמדים שלא יעמדו בדרישת הציון הפסיכומטרי (520 לפחות) לתכנית הבוגר בסיעוד, ו/או לא יעמוד בדרישות האוניברסיטה הכלליות, יופסקו לימודיהם והם לא יוכלו לעבור למעמד ’מן מניין’ בשנה’ל תשע’ו.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649