NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תכנית מצטיינים בין-תחומית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

אודות התכנית:
התכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן, שבראשה עומדת פרופ’ נעמה פרידמן, מיועדת לתלמידים בעלי עניין בנושא בין-תחומי ומטרתה לאפשר לתלמידים להתמודד עם שאלות בין-תחומיות, להתעמק בתחומי ידע שונים, לקשר ביניהם, ולהעמיק במתודולוגיות וגישות תיאורטיות של דיסציפלינות שונות. את התלמידים בתכנית מנחים חונכים אישיים.

מטרת הלימודים:
◄ מטרת התכנית לאפשר לתלמידים ללמוד תחומים שונים, להשוות בין המתודולוגיות שלהם ולבחון שאלות בין-תחומיות ממגוון כיוונים, תוך התעמקות בתחומי הידע השונים הרלוונטיים לשאלה הבינתחומית.
◄ את התלמידים בתכנית מנחים חונכים אישיים, שהם אנשי סגל באוניברסיטה, ובניית תכנית הלימודים האישית נתמכת בליווי של צוות התכנית וחונך אישי.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תכנית מצטיינים בין-תחומית


מבנה תכנית הלימודים:
◄ תלמידי התכנית הבין-תחומית לומדים ישירות לתואר שני מבלי צורך לסיים את התואר הראשון
◄ משך הלימודים בתכנית הוא ארבע שנים

מלגות:
◄ תלמידי התכנית זכאים לפטור מלא משכר הלימוד.
◄ בנוסף, מציעה התכנית מספר גדול של מלגות קיום.

תנאי רישום וקבלה:
◄ לתכנית הבין-תחומית יתקבלו מועמדים מצטיינים בעלי ראיה בינתחומית, חשיבה מעמיקה ופתוחה, לפי החלטת ועדת הקבלה שתתבסס על ציוני הבגרות והבחינה הפסיכומטרית, מכתב הגשת מועמדות, ראיונות אישיים ובחינת קונקורס.
◄ לתכנית זו לא יתקבלו עתודאים

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649