NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

לימודי ישראל הקדום תואר שני

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

ללמוד ארכיאולוגיה, היסטוריה ומקרא, ולשחזר את המציאות הקדומה
ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה - מהרו להירשם!

אודות:
לפני כ-3000 שנה החלו להתגבש ממלכות ישראל ויהודה בליבה של ארץ ישראל. בממלכות אלו עוצבה החברה, התרבות, הפוליטיקה והדת של עם ישראל הקדום, ואלה קיבלו את ביטויים השלם בספרות המקרא.

התקופה הפותחת בייסוד ממלכות ישראל ויהודה והנחתמת בכיבוש הרומי של ארץ-ישראל קבעה את דרכה ההיסטורית של היהדות, השפיעה במידה רבה על אופן התפתחותה של הנצרות הקדומה ובאמצעות שתיהן עיצבה את צמיחתה של תרבות המערב. ההוראה והמחקר של ’ישראל הקדום’ הם רב-תחומיים וכוללים נושאים דוגמת היסטוריה והיסטוריוגרפיה, משטר וחברה, מנהל וכלכלה, דת, יצירה ספרותית ותרבות חומרית בהקשרם הרחב.

התלמידים שיצטרפו לתכנית התואר השני יזכו ללמוד עם טובי החוקרים והמורים בתחום, ויוכלו להשתלב במגוון גדול של תחומי הוראה ומחקר, שכן חקר ההיסטוריה, האמונות והדעות והתרבות החומרית של עם ישראל ושכניו בתקופת המקרא מהווה מוקד מרכזי לתחומי הוראה ומחקר רבים ומגוונים באוניברסיטאות מובילות בכל רחבי העולם המערבי.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות לימודי ישראל הקדום תואר שני


מטרת הלימודים:
לימודי התואר השני ב ’לימודי ישראל הקדום’ מכוונים להקנות כלי מחקר עצמאיים, ידע ושיטות עבודה שיאפשרו לתלמידים להמשיך בלימודי דוקטורט ובמחקר עצמאי בין עבודת השדה הארכיאולוגית, חקר המקרא, תרבויות המזרח הקדום ומחקר ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל.

תנאי רישום וקבלה לפקולטה:
◄ ללימודי התכנית יתקבל תלמיד אשר סיים את לימודי התואר הראשון בחוגים ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, מקרא והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב בציון 80 לפחות.
◄ תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון בחוגים אלה או מקבילים להם במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה בארץ או בעולם בציון 80 לפחות יתקבל לתכנית לאחר הצגת המסמכים המאשרים זאת.
◄ תלמיד שסיים את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת תל-אביב או במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה בחוג שנושא לימודיו קרוב לתחומי עיסוקה של התכנית, יוכל להתקבל, ובלבד שממוצע ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות. תלמיד כזה יחויב בלימודי השלמה.
◄ במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש

מסלולי לימוד:
◄ מסלול מחקרי — עם עבודת גמר
◄ מסלול עיוני — ללא עבודת גמר

תכנית הלימודים:
◄ הלימודים בתוכנית ’לימודי ישראל הקדום’ הם רב תחומיים, ובמסגרתם ילמדו כל אחד משדות המחקר האקדמאיים הרלוונטיים: תולדות המזרח הקדום, מקרא והיסטוריה מקראית וארכיאולוגיה של ארץ ישראל וסביבותיה. במסגרת התוכנית יחשפו התלמידים למקורות, לשיטות המחקר ולתיאוריות של כל אחד מהתחומים האלו וילמדו לשלב אותם זה בזה במחקר של ’ישראל הקדום’.
◄ התלמידים בתכנית ’לימודי ישראל הקדום’ יוכלו לבחור בנושא לפי תחומי התעניינותם, ותכנית הלימודים תותאם להם באופן אישי על ידי ראש התכנית.
◄ מסלול ההתמחות (עם דגש על מקרא, היסטוריה או ארכיאולוגיה) יחייב גם בחירת מנחה או מנחים בהתאם, וכן לימודי השלמה, בהתאם להחלטתם של ראש החוג וראש התכנית.
◄ הלימודים יכללו גם השתתפות פעילה בחפירות ארכיאולוגיות.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649