NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תרבות דיגיטלית, אינטרנט וחברת הרשת

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

במסגרת לימודים לתואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות במכון כהן

<><>אודות התכנית:<><>
הטכנולוגיות הדיגיטליות, האינטרנט וחברת הרשת, מעסיקים את העולם האקדמי מזה כשלושה עשורים: על כן, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות מציע מעתה, במסגרת התכנית רב תחומית שלו ללימודי תואר שני בנושאי היסטוריה, סוציולוגיה ופילוסופיה של המדעים והטכנולוגיה בהקשרים חברתיים, פוליטיים ורעיוניים, ערוץ מחקר חדש בהדגש על תרבות דיגיטלית, אינטרנט וחברת-הרשת (בשיתוף התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח). גישות שונות ננקטות בהקשר למחקר בנושאים הללו, יש מי שמביט מזווית הראייה של עולם התקשורת, אחרים בוחנים את מגוון התופעות בכלים סוציולוגיים וכדומה. עם זאת, יותר ויותר חוקרים ומלומדים הגיעו למסקנה כי התבוננות מחקרית בחברת הרשת מחייבת גישה רב תחומית היכולה להתממש במסגרת הרחבה והמגוונת מבחינה דיסציפלינרית שמציעות הפקולטות למדעי הרוח ומכוני המחקר המסונפים אליהן. אלה מאפשרים התבוננות, מזווית ראיה רחבה וביקורתית, בכל רבדיה וגילוייה התרבותיים, החברתיים וההגותיים של המהפכה הדיגיטלית בכלל ושל חברת-הרשת בפרט.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תרבות דיגיטלית, אינטרנט וחברת הרשת


מטרת התכנית:
◄ מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות והתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, חברו יחדיו להציע הדגש לימודי וערוץ מחקרי לסטודנטים המבקשים מבט רחב ומגוון בכל הקשור לתרבות הדיגיטלית ולחברת הרשת. ואין טבעי יותר מחיבור זה
◄ מכון כהן, מציע תכנית רב תחומית ללימודי תואר שני בהיסטוריה, סוציולוגיה ופילוסופיה של המדעים והטכנולוגיה בהקשרים חברתיים, פוליטיים ורעיוניים, ואילו התכנית הרב-תחומית מציעה זה שנים הקבץ לימודים עשיר (לתואר ראשון) שעניינו תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית.
◄ את היוזמה הזאת מנחה האמונה כי מסגרת מדעי הרוח מאפשרת לעצב תכנית מחקר אישית לתלמידי תאר שני, המבוססת על דיסציפלינות כהיסטוריה, ספרות, לינגוויסטיקה וחקר התרבות וכמובן, על הכלים הפילוסופיים-מושגיים ועל התיאוריות הביקורתיות.
◄ כל אלה מהווים יחדיו ארגז כלים מצוין לכל מי שמבקש לעסוק בשאלות מטה-תיאורטיות ומתודולוגיות הקשורות בעצם מושג הרשת, הווירטואליות, חברת הרשת (כפנומן היסטורי) והזיקות שבין כל אלה להיסטוריה של המדע והטכנולוגיה.

מלגות:
מכון כהן מעניק מלגות עידוד לתלמידי התואר השני ומילגות קיום לדוקטורנטים.

תנאי רישום וקבלה לתכנית:
◄ לתכנית זו רשאים להתקבל בעלי תואר ’בוגר אוניברסיטה’ בציון 85 לפחות.
◄ במקרים חריגים תבחן ועדת ההוראה של התכנית את אפשרות קבלתו של מועמד שטרם סיים את לימודיו לתואר הראשון, ובלבד שהוא עתיד לסיימם עד תום הסמסטר הראשון של שנת לימודיו הראשונה בתכנית. מועמד זה יתקבל ללימודים במעמד ’על תנאי’.

נושאי לימוד:
◄ אינטרנט כפנומן טכנו-חברתי(web-studies)
◄ הסובייקט הרשתי וברפרטוארים התרבותיים החדשים (כמו למשל, משחקי המחשב ושאר סימולציות) המאפיינים את הארגון הרשתי ובכלל זה, המהפך המתחולל ביחסי צרכנים-יצרנים בשדה התרבותי.
◄ ההיסטוריה התרבותית של הסייבר
◄ עולם הסימנים של התקשורת הסימולטנית ובהקשר זה, בשפה הנוצרת במרחבים הללו ובתוצאותיה הפוליטיות.
◄ הטכנולוגיה הדיגיטלית ויחסה להיסטוריה של הטכנולוגיה בכלל, בזיקות המתקיימות בין המחשבה הביולוגית-אבולוציונית לבין האדם הווירטואלי ולבסוף, בשאלת האוטופיה הטכנולוגית לדורותיה.

אפשרויות תעסוקה:
◄ מחקר אקדמי של חברת הרשת ותרבותה
◄ תעשיית האינטרנט
◄ כתיבה אודות התרבות הדיגיטאלית
◄ כתיבה אינטרנטית
◄ היי-טק
◄ הוראה
◄ תחקירנות
◄ עריכת תוכן

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649