NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

הקבצים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הסייבר וטכנולוגיות המידע:
הקבץ חדש במסגרת לימודי סייבר בינתחומיים המשלבים קורסים משש פקולטות: מדעים מדויקים, הנדסה, ניהול, משפטים, מדעי הרוח ומדעי החברה.

ניהול עם שאר רוח:
◄ הקבץ ניהול מיועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלים להבנת תהליכים בעולם הניהולי והארגוני, זאת בנוסף ללימודים הרב-תחומיים במדעי הרוח, המקנים השכלה רחבה ונקודת מבט גלובלית על העולם.
◄ הצירוץ של הקבץ הניהול עם ההקבצים האחרים בתכנית הרב-תחומית נותן לך ערך מוסף, גם ללימודיך וגם להשתלבות בשוק העבודה.
◄ ל"ארגז הכלים" שתלמדי מדעי הרוח רוכשים בלימודיהם - הכולל חשיבה ביקורתית, חשיבה אנליטית, הצגת נושא בכתב ובעל-פה ועוד - נוספת היכרות בסיסית עם העולם הניהולי והארגוני.

תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית:
◄ האינטרנט ותרבות הסייבר (Cybreculture) מגלמים את הפנים החברתיות, הכלכליות והתרבותיות של המהפכה הדיגיטלית, ומשפיעים עמוקות על האופנים בהם בני אדם מתקשרים האחד עם השני, עובדים, משחקים, כותבים, לומדים, יוצרים ומייצרים משמעות.
◄ ההקבץ מציע ארגז כלים אקדמי מגוון- כלים היסטוריים, פילוסופיים ומחקר תרבות- להבנתם של "המצב הדיגיטלי" והמרחב הדיגיטלי.

פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי המראה:
מטרת ההקבץ היא להציג גישות ומושגים בסיסיים בפסיכולוגיה ובפסיכואנליזה (מושג העצמי, הלא מודע, השלכות הקשר אם ילד, מיניות וזהות מינית) תוך היכרות עם מקורות ראשוניים משמעותיים, ועל רקע תולדות הפילוסופיה, המחשבה המדעית והייצוגים התרבותיים שלהם.

מדעי החברה:
ההקבץ מאפשר שילוב של קורסי יסוד כמבוא לכלכלה(לאנשים שאינם כלכלנים), פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, שיטת המשפט בישראל, וכן קורסים מגוונים בעלי היבטים חברתיים מובהקים.

רטוריקה- אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע:
"כיצד לשכנע?" זו השאלה שעומדת במוקד ההקבץ על היבטיו השונים.
◄ נעמוד על האופן בו הרטוריקה משולבת באמנויות, בתחומים עיוניים (כמו היסטוריה ופילוסופיה), בפרקטיקה אנושית (כמו המשפט והפוליטיקה), ואפילו במדע.
◄ נסקור נסיונות היסטוריים ופילוסופיים לבטל את הרטוריקה, ונתחקה אחר מחלוקות אודות ערכה.

תרבות הילד:
הלימודים בהקבץ מיועדים להקנות לתלמידים ידע בתרבות הילד וחינוכו בהקשרים חברתיים-סמיוטיים והיסטוריים, ועל סמך דיון במכלול המוסדות והטקסטים היוצרים את התארגנות החיים החברתיים והאינדיבידואליים של ילדים ונוער.

סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה:
◄ הקבץ לימודי סביבה פותח בפני הסטודנטים שער חשיבתי-תודעתי כולל, אל תוך מערכת יחסי הגומלין שבין האדם וסביבתו, מההיבט האקולוגי, והפיזי ועד להיבט המוסרי.
◄ קורסים בפילוסופיה, בתכנון סביבתי, באקולוגיה יישומית, במדעי החברה, בגיאולוגיה, באדריכלות, ועוד, יציגו היבטים שונים של הסביבה כצדק סביבתי, קיימות עירונית, תכנון קיימות וזכויות אדם.

צדק חברתי, דמוקרטיה והומניזם:
ההקבץ נועד לאפשר למידה ודיון בשאלת הצדק החברתי מפרספקטיבה היסטורית ואקטואלית במגוון קורסים מתחומי הדעת של ההיסטוריה, הפילוסופיה, הגיאוגרפיה, החינוך, הקולנוע, מדעי המדינה והסוציולוגיה.

מיתוס, מיתולוגיה ואגדות:
◄ המיתוס הוא מושג חמקמק הבא לאפיין מצב מעורר השראה ובעל משמעות המבוסס לא על הגיון צרוף ואמיתות מוחלטות אלא בעיקר על הקסם, המיסתורין ורגש ההתפעמות.
◄ ההקבץ יחשוף את הלומדים לנוכחות המיתוסים בחיינו, לשימוש שאנו עושים בו בהקשרים שונים, לאופני ביטוייו השונים (טקסט, צורה, פסל, גיבור, אנדרטה, דימוי, וכד’), ולמשמעות שנותנים המיתוסים והאגדות לנסיון האנושי.

לימודי דתות:
ההקבץ מיועד לתלמידים המעוניינים לשלב לימודים בהיבטים שונים ומגוונים של מחקר הדתות: נצרות, אסלאם, יהדות, דתות הודו, סין ויפן. רעיונות משותפים ומפרידים, דת ומיסטיקה ועוד.

חקר השואה ורצח עם:
◄ רצח-עם, ג’נוסייד, הינו תוצאה אחרונה של גזענות ושנאת זרים. השואה היהודית במלחמת העולם השניה היא מקרה קיצוני של רצח-עם.
◄ ההקבץ דן בנושאים הללו מן ההיבטים ההיסטוריים, החברתיים, הפסיכולוגיים והפוליטיים; ייצוגיה של השואה באמנויות (סיפורת, שירה, מחזאות, אמנות פלסטית, קולנוע ואדריכלות); תהליכי הבניית הזיכרון של רצח-עם בישראל ובמדינות אחרות בעולם.

בין יהדות לישראליות:
◄ מה בין זהות יהודית לזהות ישראלית? אנו פותחים שאלה זו בפני הסטודנטים ומזמינים אום לשיח פעיל סביב שאלת הזיקה המורכבת שבין ’היהודי’ ומושג ’הישראלי’.
◄ שאלת הזהות (אישית, מגדרית, תרבותית, אתנית, מעמדית, לאומית ועוד) מהווה את אחת מאבני היסוד המכוננות את השיח הציבורי בכלל והשיח האקדמאי בפרט.


ירושלים ותל-אביב-יפו - בין שני קטבים:
◄ ירושלים, בראש ההר, היא עיר השלום שלא שבעה ממלחמות; היא עירם של יהודים ונוצרים ומוסלמים, והארכיטקטורה שלה משקפת את כל מאמיניה ואמונותיה.
◄ תל אביב-יפו שוכנת לחוף ימים, פתוחה לרוחותיו ולאורחיו; עיר ללא הפסקה וללא אלוהים; עירם של יהודים וערבים; המסך הקדמי של התרבות הישראלית ו’החצר האחורית’ של מהגרי עבודה ופליטים.
◄ ההקבץ מציע לימוד והתבוננות בשני הקטבים שביניהם נעים הציונות ומדינת ישראל.

אירופה החדשה: גרמניה, רוסיה ומערב אירופה:
◄ אירופה של שנות האלפיים היא ה’עולם החדש’, המפתיע, מתגוון ומתעצב מחדש. הסטודנט יתוודע אל יסודותיה ועושרה של התרבות וההיסטוריה האירופאית, שחרגו הרבה אל מעבר לגבולותיה הגיאוגרפיים.
◄ במסגרת זו מוצעים שלשה דגשים אזוריים: מערב אירופה; גרמניה ומרכז אירופה; רוסיה ומזרח אירופה.

דרום אמריקה: אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל:
◄ הקבץ לימודים זה מאפשר היכרות ראשונה עם ההיסטוריה והתרבות של ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית לתקופותיהן השונות.
◄ המפגש בין התרבות האירופית לבין התרבויות הילידיות מאז ’גילוי אמריקה’ ויצירתו של עולם חדש; גיבושן של המדינות החדשות במאה ה19- והניסיון לעצב בהן זהות לאומית מובחנת; החלפת הקולוניאליזם האיברי בניאו-קולוניאליזם אנגלו-סקסי; מקומם של הספרות והקולנוע בחברות דוברות הספרדית והתפקיד שהם ממלאים במאבק על גיבושה של תודעה חברתית.

תולדות המאה העשרים:
אופיו המיוחד של ההקבץ בא לידי ביטוי בשילוב רב צדדי בין ההיסטוריה הכללית לבין תולדות העם היהודי ומדינת ישראל.
◄ מצד אחד עיון בתופעות בהיסטוריה בת-זמננו כעליית דמוקרטית ההמונים, מרכזיותה של הלאומיות, המרוץ והעימותים הבין-מעצמתיים, מלחמות העולם, המשטרים האוטוריטריים, המשברים הכלכליים, הדה-קולוניזציה והתמורות התרבותיות והאינטלקטואליות.
◄ במקביל ניתן לשלב פרקים היסטוריים על התהליכים שעברו הקהילות היהודיות, הרדיפות האנטישמיות, ההגירות הגדולות, ההתארגנויות הפוליטיות העצמאיות ברחוב היהודי, לידת הלאומיות הציונית ומפעלה, השואה, הקמת המדינה ותולדות הסכסוך הישראלי-ערבי.

פוסט מודרניזם:
◄ במידה רבה הפוסט מודרניזם הוא רפלקסיה מורכבת ומהוססת למשבר המודרניות: אם המדע הביא לפצצת אטום, אם הנאורות אפשרה שואה ורצח תעשייתי, אם הקפיטליזם הוביל לצרכנות מטמטמת והתרוקנות האדם ממהותו, אם המרקסיזם הצמיח את זוועות סטלין, הרי משהו משברי טמון בעצם תפיסת העולם המודרנית.
◄ בהקבץ המוצע נבחן את המצב הפוסט-מודרני בתחומי ידע שונים ואת אפיוניו השונים בכתבים מובילים, ביצירות אומנות ורוח, בשפה, בפילוסופיה, בהיסטוריה, באסתטיקה, וגם בחברה ובפוליטיקה.

היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות:
◄ הקבץ זה מקנה ידע בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה.
◄ המרכיב המרכזי של לימודי התכנית הוא הממד ההיסטורי, שבו מעוגנות גם התפיסה הפילוסופית וגם התפיסה הסוציולוגית והאנתרופולוגית של הידע המדעי.

קוגניציה ויצירה תרבותית:
הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית עוסק במחקר קוגניטיבי של התרבות והאמנות, ומבקש לבחון את האופנים בהן משפיעה המערכת הקוגניטיבית האנושית על היבטים שונים של מבנה היצירה התרבותית בתחומי הקולנוע, התאטרון, הציור והספרות, תהליכי קליטתה, והפיכתה לחלק מהייצוגים התרבותיים.

לימודי ישראל:
◄ הקבץ לימודי ישראל נועד להציג בפני הסטודנטים מבט בין-תחומי על החברה בישראל. מה מאפיין אותה? מה מטריד אותה? מה מאיים עליה ומה קוסם לה?
◄ ההקבץ יבחן את ההיסטוריה של החברה בישראל ומעט מן הפרה-היסטוריה שלה; את החברה שהתפתחה בה ואת היצירה התרבותית ואמנותית שנוצרה בה.
◄ השיעורים בהקבץ יציגו בפני הסטודנטים את הגישות החשובות לחקר החברה בישראל; היסטוריה חברתית ופוליטית; חקר הספרות והאמנות הפלסטית; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

לימודים אמריקניים:
◄ הקבץ זה מיועד להקנות לתלמידים ידע בתרבות האמריקנית, תולדותיה וקשריה עם העולם התרבותי הסובב אותה, הדגש ספרותי והדגש היסטורי.
◄ בהקבץ לימודים זה יוצעו קורסים הנוגעים לתרבות האמריקנית תוך גישה בין-תחומית לנושא.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649