האוניברסיטה הפתוחה

תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי תעודה
  • אזור גיאוגרפי:
     סניפים בכל הארץ - כלל ארצי

אודות:
התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם, מיומנויות וכישורים בתחום המינהל, המדיניות והמנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך בישראל ובמסגרות החינוך הלא-פורמליות. התכנית מיועדת לאפשר ללומדים התפתחות מקצועית, תוך הצגת תפיסה רחבה של תחומי הדעת, גישות תאורטיות מגוונות וסוגיות הנוגעות לתחומי הניהול והמנהיגות של בעלי תפקידים במערכות אלה.

התכנית פונה לקהל יעד מגוון:
מנהלים, סגני מנהלים, מפקחים, בעלי תפקיד ניהולי ומורים במערכות חינוך פורמליות ובלתי-פורמליות, כמו גם מי שמייעדים עצמם לתפקידי ניהול. התכנית תהיה פתוחה לבעלי תואר ראשון בתחומי דעת שונים

בתכנית שני מסלולים:
מסלול יישומי (‏ללא תזה‎)‏ ומסלול מחקרי (‏עם תזה‎)‏, ושלושה מקבצים:
◄ מדיניות חינוך ואקלים בית ספרי
◄ ניהול
◄ הוראה והערכה

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות M.A במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך


תנאי קבלה:
◄ רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר ’בוגר אוניברסיטה’ בתחומי דעת שונים או בוגרי מכללות לחינוך בעלי תואר ’בוגר בהוראה’, שסיימו את לימודיהם במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר של 80 ומעלה.2 הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.
◄ועדת הקבלה תודיע למועמד אם נדרשות השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות יהיו בהיקף של עד 18 נקודות זכות. סטודנט שחייב בהשלמות יהיה במעמד של ’סטודנט על תנאי’. על סמך הישגי הסטודנט בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלו כ’סטודנט מן המניין’ בתכנית. סוג ההשלמות יהיה מותנה ברקע הלימודי של הסטודנט. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (‏‏א‎‎)‏‏ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, (‏‏ב‎‎)‏ ‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ או פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏, (‏ג‎)‏ התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏.
◄ מן המתקבלים לתכנית מצופה שיהיו בעלי שליטה ביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (‏Word, Powerpoint, Excel‎)‏ ואינטרנט (‏הכרת העבודה באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני‎)‏, שכן הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.
◄ בשלב זה אין דרישת אנגלית כתנאי קבלה לתכנית, למעט בדיקה של השלמת דרישות אנגלית במסגרת לימודי התואר הראשון. חשוב להדגיש, עם זאת, שחומרי הלימוד בתכנית מבוססים במידה רבה על חומר קריאה באנגלית, וחשובה יכולת קריאה טובה של חומר ברמה אקדמית.
◄ ’סטודנט על-תנאי’ שנדרש לקורס השלמה אחד בלבד יוכל ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (א) אין ללמוד את הקורס שיטות מחקר בחינוך (‏14009‎)‏ לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏; (ב) אין ללמוד שלושה קורסים (השלמה אחת ושני קורסי תכנית) באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה. המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד של ’סטודנט על-תנאי’ למעמד של ’סטודנט לתואר שני’.

כל מסלולי הלימוד של  האוניברסיטה הפתוחה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649