HIT מכון טכנולוגי חולון

תואר שני בעיצוב משולב -HIT

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - חולון

הכוח לחולל שינוי:
מטרתם של לימודי התואר השני בעיצוב משולב היא להכשיר מעצבים, אדריכלים, הנדסאים, אמנים, אוצרים ובוגרי מחלקות במדעי הרוח ובמדעי החברה, לחשוב מחדש את העיצוב כמרחב של פעולה שבו מתבצע המעשה החברתי. השיח על אודות העיצוב יקנה למשתתפים בקבוצות הדיון כלים תיאורטיים ופרקטיים ליצירת שינוי בר קיימא. התוכנית מסתמכת על מעבדות עיצוב, על סמינרים רעיוניים ועל שיעורי סטודיו מעשיים, שבהם ירצו טובי החוקרים את משנתם ויבחנו יחד עם התלמידות והתלמידים
דרכי פעולה יצירתיות ופתרונות יישומיים לבעיות העומדות על הפרק כיום ולאלה שיעסיקו את מעצבי המחר.
חלק בלתי נפרד מלימודי התוכנית, המשלבים תיאוריה ופרקטיקה, עבודה פרטנית ועבודת צוות,
יהיו כנסים ארציים ובינלאומיים, סיורים לימודיים במרכזי עיצוב בחו"ל ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים,
מוזיאונים וארגונים בתחומים משיקים לפעילותה של התוכנית, וכן עם פקולטות אחרות במכון.
כל אלה ייתנו בידי הסטודנטיות והסטודנטים כלים למימוש חדשנות עיצובית וחברתית.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בעיצוב משולב.


פעילות מחקרית:
התוכנית מקיימת מספר מסגרות עבודה מחקריות, ביניהם:
◄ הגלריה המחקרית
◄ קבוצות המחקר וכתב העת, שהם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים של התוכנית לתואר שני
בעיצוב משולב.
הגלריה תתפקד כחלל תצוגה, המתייחד בהצגת שאלות מחקריות ובאירוח פרויקטים רב-תחומיים וניסיוניים,
המשיקים לעשייה ביקורתית ולהוצאה לאור של כתב עת. התוכנית תחשוף את הלומדות והלומדים בה למנעד
רחב של תכנים ונושאים, שהציר המרכזי שלהם הוא מדע/טכנולוגיה/עיצוב, ביניהם:
◄ שפת העיצוב
◄ תרבות חזותית ולימודי מרחב
◄ סוציולוגיה של העיצוב
◄ אקולוגיה אורבנית וקיימות
◄ גלובליזציה וחברת המידע
◄ תיאוריה
◄ ביקורת ופרשנות
◄ ניהול עיצוב ואסטרטגיות של שיווק
◄ פרסום ומיתוג
◄ ועוד...

תנאי קבלה:
◄ על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע’י המועצה להשכלה גבוהה:
תארים רלוונטייים : בוגרים בתחומי עיצוב, הנדסה, שיווק
◄ ציון ממוצע בתואר הראשון: 80 ומעלה,ובכפוף לראיון אישי ולהגשת תיק עבודות
◄ סטאטוס לימודים אפשרי:
מן המניין- מי שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודי התואר השני והלומד על פי תוכנית הלימודים המלאה

קהל יעד:
כאן יישבו בכיתה אחת סטודנטיות וסטודנטים, שיימצאו מתאימים מבין המועמדים להשתתף בלימודי התואר
השני בעיצוב משולב ויעצבו שיח משתף סביב פרוייקטים קולקטיביים ואישיים:
◄ מהנדסות ומהנדסים
◄ מעצבי ומעצבות אופנה
◄ אדריכליות ואדריכלים
◄ אנשי ספרות
◄ מנהלות עסקים
◄ אמנים

כל מסלולי הלימוד של  HIT מכון טכנולוגי חולון


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649