NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

סייבר באוניברסיטת תל-אביב: מסלולי הלימוד

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

סייבר באוניברסיטת תל-אביב- מסלולי הלימודים:
תכנית לימודי הסייבר מוצעת בשני ערוצים: הערוץ המדעי-הנדסי והערוץ הכללי- לתלמידי מדעי החברה, מדעי הרוח ומשפטים. כמו כן ניתן לבחור בקורסי סייבר בכל תכניות הלימודים האחרות באוניברסיטה במסגרת מכסת קורסי הבחירה החופשית המוצעת בכל תכנית.

מסלולי לימוד אפשריים:
◄ הערוץ המדעי-הנדסי
◄ הערוץ הכללי
◄ סייבר חופשי.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות סייבר באונ` ת"א: מסלולי הלימוד.


סייבר בערוץ המדעי-הנדסי:
לימודי סייבר משולבים בצורה אינטגרלית בשלוש תכניות לימוד מדעיות-הנדסיות:
◄ בתכנית הנדסת חשמל-מחשבים: ניתן לבחור בשנה הרביעית ב’מסלול אבטחת מידע וסייבר’.
◄ בתכנית חד-חוגית במדעי המחשב: יש ’מיקוד באבטחת מידע וסייבר’
◄ בתכנית הנדסת תעשייה וניהול: ניתן לבחור בשנה הרביעית ב’מקבץ התמחות בטכנולוגיות
מידע וסייבר’.

מבנה הלימודים בערוץ המדעי-הנדסי:
בשתי התכניות הראשונות ניתן ללמוד 4-5 קורסים. שניים מהם חובה:
◄ מבוא לאבטחת מידע
◄ ומבוא לקריפטוגרפיה.
ושניים-שלושה קורסים נוספים הינם בחירה.

קורסי הבחירה המוצעים בתשע’ד כוללים:
◄ אבטחת מערכות ויישומים ברשת
◄ תורת הקריפטוגרפיה
◄ אבטחת מידע: תיאוריה בראי המציאות
◄ אבטחת מערכות ויישומים ברשת
◄ סמינר באבטחת מידע
◄ פרטיות מידע.

בלימודי הנדסת תעשייה וניהול:
ניתן ללמוד 4 קורסים מתוך הקורסים הבאים:
◄ רשתות תקשורת מחשבים
◄ כריית ידע
◄ מערכות המלצה
◄ מערכות הגנת פרטיות
◄ הנדסת גורמי אנוש
◄ ועוד...

סייבר בערוץ הכללי:
לימודי הסייבר במתכונת מובנית מתקיימים בשלוש פקולטות:
◄ סייבר במדעי החברה:
התכנית ללימודי סייבר מוצעת כחטיבה מצומצמת - ’חטיבת סייבר, תרבות וחברה’, אותה יכולים לבחור
בשנים ב’ ו-ג’ כל תלמידי מדעי החברה הלומדים בתכניות חד-חוגיות (בכלכלה, מדע המדינה, סוציולוגיה,
לימודי עבודה, תקשורת).

◄ סייבר במדעי הרוח:
התכנית ללימודי סייבר מוצעת כ’הקבץ סייבר וטכנולוגיות המידע’ לתלמידי התכנית הרב תחומית במדעי
הרוח במסלול הדו-חוגי בלבד. ניתן להתחיל ללמוד הקבץ זה כבר משנה א’. הקבץ זה הינו אחד מבין
שלושה הקבצים הנדרשים לתואר דו-חוגי בתכנית הרב-תחומית, כאשר לרשות תלמידי התכנית מוצעים
יותר מ-20 הקבצים ייעודיים נוסף להקבצים מבין כל תכניות הלימוד לתואר ראשון בפקולטה. מלבד ההקבץ
החדש ’הסייבר וטכנולוגיות המידע’ קיים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח הקבץ ’תרבות דיגיטלית
ומציאות וירטואלית’. שני ההקבצים משלימים ומעשירים זה את זה.

◄ סייבר במשפטים:
התכנית ללימודי סייבר מוצעת לכלל תלמידי התואר הראשון כאשכול בחירה: ’אשכול לימודי סייבר’,
שאותו ניתן להתחיל ללמוד משנה ב’.

מבנה הלימודים בערוץ הכללי:
שלושה קורסי חובה משותפים לכל תלמידי התכנית (7 ש’ס):
◄ 3 ש’ס – ’מערכות סייבר’ (ממדויקים והנדסה)
◄ 2 ש’ס – ’מבוא לתכנות’ (ממדויקים)
◄ 2 ש’ס – ’סדנת סייבר’ שנתית במפגשים דו-שבועיים (ממדעי החברה).

קורסי השלמה:
ובנוסף השלמה של 4-5 קורסים נוספים מתוך 13 קורסי בחירה המוצעים על-ידי 6 פקולטות שונות:
◄ מדעים מדויקים
◄ הנדסה
◄ ניהול
◄ משפטים
◄ מדעי הרוח
◄ מדעי החברה.

תנאי קבלה:
אין דרישות קדם לקורסים בלימודי סייבר.

סייבר חופשי בתל-אביב:
תלמידים בכל תכניות הלימוד האחרות באוניברסיטה יוכלו לבחור בקורסי סייבר במסגרת קורסי הבחירה
החופשית המותרים בתכנית הלימודים שלהם, ובהתאם למספר המקומות הפנויים בכל קורס.

תנאי קדם:
◄ לקורסים בערוץ המדעי-הנדסי יש דרישות קדם: סיבוכיות למבוא לאבטחת מידע,
ואלגוריתמים למבוא לקריפטוגרפיה.
◄ לקורסים בערוץ הכללי אין דרישות קדם.

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649