האוניברסיטה הפתוחה

תואר שני בחינוך:טכנולוגיות ומערכות למידה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי תעודה
  • אזור גיאוגרפי:
     סניפים בכל הארץ - כלל ארצי

אודות:
המסלול לתואר שני (M.A.) בחינוך במגמות "טכנולוגיות למידה" ו"מערכות למידה" מקנה ידע אקדמי מתקדם, מיומנות, כישורים מקצועיים והתמחות, בתכנון ובפיתוח תכניות לימודים ובשילוב מושכל של טכנולוגיות במגוון מערכות למידה.התכנית מכוונת להעמקת ההבנה והתובנה של העוסקים בהוראה, בלמידה ובתכנון לימודים, בעשייתם היום-יומית.

התוכנית מיועדת ל:
◄ מורים
◄ מנהלים
◄ ממלאי תפקידים אחרים במערכת החינוך הפורמלית על כל רמותיה
◄ לאלה המכשירים עצמם לאותם תפקידים
◄ וכן לאנשים המתעניינים בהדרכה ובהפעלה של מערכות למידה והשתלמות בסקטורים ציבוריים ופרטיים אחרים, כגון: מסגרות הכשרה מקצועית, תעשיות היי-טק, צבא, רפואה, בנקים, ומסגרות קהילתיות.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות המסלול לתואר שני בחינוך של האוניברסיטה הפתוחה.


תנאי קבלה:◄ רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר ראשון בתחומי-דעת שונים ממוסד אקדמי מוכר, בציון גמר של 80 ומעלה. הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.
◄ ועדת הקבלה תקבע אם לדרוש מן המועמד השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות לא יעלו על היקף של 18 נ’ז. סטודנט שחייב בהשלמות יהיה במעמד של ’סטודנט על-תנאי’. על סמך הישגי הסטודנט בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלו כ’סטודנט לתואר שני’. אופי ההשלמות ייקבע על-פי הרקע הלימודי של הסטודנט. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (‏א‎)‏ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, (‏ב‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏, פסיכולוגיה של החינוך (‏10125‎)‏ או פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏.
◄ המתקבלים לתכנית מצופים להיות בעלי שליטה ביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (‏Word, PowerPoint, Excel‎)‏ ואינטרנט (‏הכרת העבודה באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני‎)‏, שכן הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.
◄ בשלב זה אין דרישת אנגלית כתנאי קבלה לתכנית, למעט בדיקה של השלמת דרישות אנגלית במסגרת לימודי התואר הראשון. עם זאת, חשוב להדגיש שהלימוד בתכנית מבוסס במידה רבה על חומר קריאה אקדמי באנגלית.
◄ ’סטודנט על-תנאי’ שנדרש לקורס השלמה אחד בלבד יוכל ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (א) אין ללמוד את הקורס שיטות מחקר בחינוך (‏14009‎)‏ לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏; (ב) אין ללמוד שלושה קורסים (השלמה אחת ושני קורסי תכנית) באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה. המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד של ’סטודנט על-תנאי’ למעמד של ’סטודנט לתואר שני’.

מסלולי לימודים:
בתכנית שתי מגמות התמחות: טכנולוגיות למידה ומערכות למידה. בכל אחת מן המגמות יש שני מסלולים:
◄ לימודים לתואר שני ללא תזה
◄ לימודים לתואר שני עם תזה (למצטיינים)

מבנה הלימודים:
◄ לימודי תשתית משותפים לשתי המגמות – 20 נ’ז
◄ לימודי חובה לכל מגמה– 16 נ’ז
◄ לימודי בחירה בשתי המגמות
◄ פרויקט גמר (במסלול ללא תזה)
◄ עבודת תזה (במסלול עם תזה)

כל מסלולי הלימוד של  האוניברסיטה הפתוחה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649