NIRSH-FRONT

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  הינם ממקצועות התשתית במדעי החברה, העוסקים בחקר החברה על מרכיביה השונים. הסוציולוגיה התפתחה במהלך המאה ה-19 ויש לה השלכות על מדעי הניהול, הפוליטיקה, הכלכלה, וחינוך. הסוציולוגיה עוסקת בחקר החברה על כל מרכביה, ארגונים, מוסדות, דת, משפחה, כלכלה, אי-שוויון בחברה, סקירה וניתוח של השפעות הגלובליזציה על החברה, חקר חברות מודרנית וטרום מודרנית ועוד. האנתרופולוגיה עוסקת בחקר האדם בדגש על מחקר תרבות, חוקרת באמצעות שיטות ייחודיות לה תרבויות ויחסים חברתיים בתוך תחום זה.

מעבר למידע, לידע התיאורטי ולמיומנויות מקצועיות בתחום ספציפי כזה או אחר לימודים אלה מכנים כלים, דרכי הבנה וחשיבה שתורמים להסתכלות מעמיקה יותר על החברה, הפוליטיקה, אקטואליה וכל תחום איתו באים במגע. 

השתלבות תעסוקתית:  חלק לא מבוטל מבוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ממשיכים ללימודים מתקדמים, אך  גם בפני אלו הבחורים  אחרי התואר הראשון לצאת לשוק העבודה פותחות מגוון אפשריות תעסוקה. בתחומי הייעוץ הפוליטי וייעוץ חברתי, השתלבות בחברות פרסום ושיווק, במגזר הציבורי, תחומי הוראה, ייעוץ ארגוני ומשאבי אנושי. בנוסף ישנם הרבה מתודולוגיות וכלי מחקר סטטיסטים הנלמדים במסגרת לימודי סוציולוגיה ומהווים צד יישומי נוסף, ולכן, כלים אלו פותחים אפשריות עבור הבוגרים  בתחומי המחקר הסטטיסטי.

מבנה הלימודים: תואר ראשון בסוציולוגיה (B.A) אורך 3 שנים ונלמד במתכנות חד-חוגית או דו-חוגית (בשילוב תחום ידע נוסף). ישנם שילובים נפוצים הנלמדים במתכונת הדו-חוגית (יחד עם סוציולוגיה), מאחר ולמדע הסוציולוגיה נגיעה לכל אחד מאותם תחומים. ניתן למנות תארים בכלכלה, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, מדעי המדינה, ניהול ותקשורת כחלק מהשילובים הנפוצים עם תואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

לימודי המשך: המסלול הנפוץ ביותר לבוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה  הוא המשך ללימודים מתקדמים. ישנה אפשרות להמשיך ללימודי תואר שני (MA)  בסוציולוגיה במגוון רב של התמחויות (סוציולוגיה ארגונית, חברתית,  יישומית, כללית ועוד) באוניברסיטאות בישראל בחו"ל. ניתן לגשת ללימודי תואר שני במסלול  מחקרי (עם תזה) או לא מחקרי (בלי תזה), הבוחרים במסלול המחקרי עם התזה יכולים במידה וסיימו את לימודי התואר השני בהצטיינות להמשיך ללימודי דוקטורט. בוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה אף יכולים לגשת ללימודי תואר שני במינהל עסקים (MBA), ייעוץ ארגוני, משאבי אנוש ותחומים נוספים המוצעים לבוגרי תארים ראשונים מתחומי הרוח והחברה.
מאמרים נוספים בתחום מדעי החברה והרוח

לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649