הנדסה אזרחית (בניין)

 הנדסת בניין עוסקת בחקר, תכנון, ביצוע, ניהול , פיקוח והפעלה של תשתיות, מערכות ומבנים ביישובים, בתעשייה ובחקלאות ובמשאבים טבעיים. ניתן למנות עם עבודתו של מהנדס הבניין בניית ערים ויישובים, פיתוח תשתיות, תחנות כוח, כבישים ומחלפים, מרכזי קניות, בתי חולים רכבות ולמעשה כל מה שעומד סביבנו. זהו מקצוע מאתגר ומעניין, ואחריות רבה מונחת על כתפיו של המהנדס הן בהיבט של משאבי הכסף הגדולים המושקעים בפרויקטים והן מבחינה בטיחותית. אך זו גם מקצוע המעניק סיפוק רב מאחר ומהנדס הבניין אחראי להוציא לפועל פרויקטים החל משלב הייזום עד שלב הסיום, ובסופו של דבר יוצר דברים גדולים (פשוטם כמשמעם).

מבנה הלימודים: תואר ראשון בהנדסת בניין (BS.c) אורך ארבע שנים ומתקיים במגוון אוניברסיטאות ומכללות להנדסה בארץ. בשנה הראשונה נלמדים היסודות בהנדסה ובמדעיים. מתמטיקה, פיסיקה, כימיה וקורסים נוספים. בשלב מתקדם יותר נלמדים קורסי הליבה של התחום מכאניקת מבנים, סטאטיקה, חוזק, מבני בטון ופלדה, כלכלה הנדסית, מכאניקה, הידרולוגיה, גיאודזיה ועוד. בשנה השלשית והרביעית ישנם ברוב המוסדות חלוקה למגמות, הנפוצות בהם הינם הנדסת מבנים וניהול בנייה, כך שכל סטודנט יכול לבחור  התמחות לפי תחום העניין שלו. בשנה הרבעית מבצעים הסטודנטים פרויקט הנדסי. הפרויקטים מבוצעים תוך הנחיה של חברי סגל מתוך האוניברסיטה או אנשי מקצוע חיצוניים מהתעשייה, משרדי מהנדסים וכו’.

לימודי המשך: לבוגרי תואר ראשון ישנה אפשרות להמשיך לתואר שני (MSc) בהנדסת בניין ובתחומים נוספים מתחומי ההנדסה האזרחית (הנדסת תחבורה, הנדסת משאבי מים, הנדסה סביבתית ועוד). תואר שני ניתן ללמוד במסלול מהמחקרי ובמסלול הלא מחקרי. לבוגרים המסיימים תואר שני עם הישגים טובים במסלול המחקרי (עם תזה) ישנה אפשרות להמשיך ללימודי דוקטורט (PhD) .

השתלבות תעסוקתית: בעבודתם עוסקים המהנדסים במגוון רחב של תפקידים החל מתכנון, דרך ביצוע וכלה בניהול, בקרה, פיקוח ורישוי של פרויקטים. מהנדסי בניין מבוקשים מאוד בשוק העבודה בארץ, ובפניהם עומדות אפשריות תעסוקה רבות בהם ניתן למנות, חברות בנייה, משרדי תכנון, גופי תכנון עירוניים וממשלתיים,  חברות ורשויות ממשלתיות (רשות החשמל, מקורות, רשות המים  וכו’), צה"ל ועוד. בפני בוגרי הנדסה פתוחות גם הצעות לא מעטות לעבודה בחו"ל, מאחר וחברות בנייה ישראליות רבות מבצעות פרויקטים מתחומי המגורים, התשתיות והתעשייה במדינות רבות בעולם. עבודות אלה מאתגרות אך טמון בהם סיפוק ותגמול כספי גבוה.
מאמרים נוספים בתחום הנדסאים

לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649