NIRSH-FRONT

אינדקס מאמרים

הצג הכל

כללי

לעשות תואר שני או להסתפק בתואר ראשון
אז גמרנו את התואר ויצאנו לשוק העבודה. ראינו כי טוב, התנסינו בעבודות שונות, התחתנו ואולי אפילו הפכנו הורים. האם הגיעה השעה להמשיך לתואר שני? למה בעצם?

לימודי רפואה

מקצועות פרא-רפואיים
מקצועות אלו הם מקצועות הקשורים קשר הדוק לשאר מקצועות הבריאות, ופועלים עמם בשיתוף פעולה.

מדעי החברה והרוח

תואר ראשון בניהול משאבי אנוש
כוח האדם, או במונח המודרני – המשאב האנושי, הוא הבסיס להצלחתם של כל ארגון וחברה. ככל שהחברה תשכיל לפתח, לשמר ולהביא כוח אדם מיומן ומוצלח, כך תתקדם החברה.

תואר שני במדעי ההתנהגות ובניהול משאבי אנוש
דגש רב מושם על סוגיות הקשורות להתנהגות היחיד בסביבת העבודה, לאינטראקציות חברתיות, לתהליכי קבלת החלטות וניהול, הנדסת אנוש במערכות ייצור ושירות בארגונים השונים, קטנים וגדולים כאחד.לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649